กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปในงานสโมสรสันนิบาต

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปในงานสโมสรสันนิบาต

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ไปในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ ทำเนียบรัฐบาล

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปในงานสโมสรสันนิบาต กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปในงานสโมสรสันนิบาต กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปในงานสโมสรสันนิบาต

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปในงานสโมสรสันนิบาต กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปในงานสโมสรสันนิบาต กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปในงานสโมสรสันนิบาต กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปในงานสโมสรสันนิบาต

กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปในงานสโมสรสันนิบาต กรมสมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ไปในงานสโมสรสันนิบาต