ชาวโก-ลก ร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ชาวโก-ลก ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 28 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เมื่อเวลา 07.30 น. ชาวโก-ลก ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 28 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

 

 

ที่อาคารรื่นอรุณ เขตเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส นายอนิรุทร บัวอ่อน นายอำเภอสุไหงโก-ลก และนางสุชาดา พันธ์นรา นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน สวมใส่ชุดปกติขาวและเสื้อสีเหลือง ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง แด่พระสงฆ์ จำนวน 28 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565

 

เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ด้วยพระมหากรุณาธิคุณนานัปการที่ทรงปฏิบัติ มีผลให้ประเทศไทยเป็นปึกแผ่น รุ่งเรือง สงบร่มเย็นเป็นเอกราชมาจนปัจจุบัน

 

 

โดยพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2565 ในครั้งนี้ทุกคนต่างตั้งจิตอธิษฐาน พร้อมจะน้อมนำคำสอนไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีพประจำวัน


ข่าวโดย ณรงค์ จ.นราธิวาส