"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" วันนี้มีเงินเข้า 1,000 บาท กดเป็นเงินสดได้ เช็กเลย

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" วันนี้มีเงินเข้า 1,000 บาท กดเป็นเงินสดได้ เช็กเลย

(22 ก.ค.2565) อัปเดต "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ซึ่งในวันนี้ทาง กรมบัญชีกลาง จะมีการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรฯ

(22 ก.ค.2565) อัปเดต "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน ซึ่งในวันนี้ทาง กรมบัญชีกลาง จะมีการโอนเงินให้กับผู้ถือบัตรฯ สามารถกดเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้

 

 

อ่านข่าวท่เกี่ยวข้อง

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขยายสิทธิ​ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ก.ค. - ก.ย. 65 จริงหรือ?

- “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” เดือนกรกฎาคม 2565 ขยายสิทธิส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม

- บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เดือนกรกฎาคม 2565 อัปเดตล่าสุด โอนเงินเข้า 4 งวด เช็กเลย

 

กรมบัญชีกลาง จะมีการโอนเงินให้กับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ บัตรคนจน เป็นงวดสุดท้ายของเดือนกรกฎาคม 2565 โดยรายละเอียดเงินที่จะได้รับนั้น คือ 

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)
  • นอกจากนี้ ผู้ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ ได้รับเบี้ยความพิการ (บัญชีธนาคาร/อปท.) จำนวน 800 บาท

 

รวมเป็นเงิน 1,000 บาท สามารถกดเป็นเงินสดที่ตู้เอทีเอ็มธนาคารกรุงไทย ซึ่งสามารถกดเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้ด้วย

 

ไทม์ไลน์การโอนเงินเข้า บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ประจำปี 2565 ทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ รายงานต่อเนื่องเกี่ยวกับการจ่ายเงินเข้า โดยผู้ที่ถือบัตรฯ มีสิทธิอะไรบ้าง? และจะได้วันที่เท่าไร? ดังนี้

 

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป)

- วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาท

- ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย.2565)

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย 

  • ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน 
  • ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน 
  • ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล) 

 

ทุกวันที่ 15 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 

- เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย หรือ "เงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ" ที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ

 

  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/ปี  ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 100 บาท/เดือน
  • ผู้สูงอายุที่มีรายได้มากกว่า 30,000 - 100,000 บาท/ปี  ได้รับเงินสงเคราะห์ฯ 50 บาท/เดือน

(ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ต.ค.2564 - ก.ค.2565 จะได้รับเงินเข้า "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ในเดือน เม.ย. - ก.ย. 65)

 

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

ค่าไฟฟ้า

- เงินคืนค่าไฟฟ้า  ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

ค่าน้ำ

- เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรฯ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

 

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

- เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

 

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" วันนี้มีเงินเข้า 1,000 บาท กดเป็นเงินสดได้ เช็กเลย

 

CR กรมบัญชีกลาง