บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขยายสิทธิ​ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ก.ค. - ก.ย. 65 จริงหรือ?

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ขยายสิทธิ​ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ก.ค. - ก.ย. 65 จริงหรือ?

"บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ขยายสิทธิ​ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ในช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย. 65 จริงหรือ? ล่าสุด กระทรวงการคลัง ตอบแล้ว

วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ตามที่มีข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับเรื่อง "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" ขยายสิทธิ​ส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม ในช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย. 65 ล่าสุดทาง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ได้ชี้แจงแล้วว่าประเด็นดังกล่าวนั้น "เป็นข้อมูลจริง"

 

 

คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบมาตรการลดค่าครองชีพรอบใหม่ เป็นเวลา 3 เดือน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาราคาน้ำมันแพง โดยในส่วนของ "ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จะได้รับการขยายระยะเวลามาตรการช่วยเหลือส่วนลดค่าก๊าซหุงต้ม จำนวน 100 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายน 2565

 

โดย "กรมบัญชีกลาง" ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการจ่ายเงินให้แก่ร้านค้าที่ผู้มีสิทธินำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปชำระค่าก๊าซหุงต้ม ซึ่งจะเริ่มใช้สิทธิวงเงินส่วนลดค่าก๊าซหุงต้มได้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป

 

 

สรุปรายละเอียด วงเงินสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565 ดังนี้

 

ทุกวันที่ 1 ของเดือน (ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และไม่สะสมในเดือนถัดไป) 

 

  • วงเงินซื้อสินค้า 200/300 บาทต่อเดือน

 

  • ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม 100 บาทต่อ 3 เดือน (ก.ค. - ก.ย. 65)

 

  • ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประกอบด้วย ค่าโดยสารรถ บขส. 500 บาทต่อเดือน/ค่าโดยสารรถไฟ 500 บาทต่อเดือน/ค่าโดยสารรถไฟฟ้า (MRT/BTS/ARL) และ ขสมก. 500 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขต กทม. และปริมณฑล)

 

ทุกวันที่ 15 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) 

 

  • เงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยที่ได้รับสิทธิในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 50/100 บาทต่อเดือน (ผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิตั้งแต่ ต.ค. 64 - ก.ค. 65 จะได้รับเงินเข้าบัตรฯ ในเดือน เม.ย. - ก.ย. 65)

 

ทุกวันที่ 18 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้) 

 

  • เงินคืนค่าไฟฟ้า ไม่เกิน 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน)

 

  • เงินคืนค่าน้ำประปา ไม่เกิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน 315 บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน 100 บาท ส่วนที่เกินจาก 100 บาท ผู้ถือบัตรฯ เป็นผู้ชำระเอง)

 

ทุกวันที่ 22 ของเดือน (สามารถถอนเป็นเงินสดได้ และสะสมในเดือนถัดไปได้)

 

  • เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ 200 บาทต่อเดือน (สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่มีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ)

 

ทั้งนี้ เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ www.cgd.go.th หรือโทร 0-2127-7000