“KTB iPay” คืออะไร? เกี่ยวข้องกับยอดโอน "เงินผู้สูงอายุ" อย่างไร?

“KTB iPay” คืออะไร? เกี่ยวข้องกับยอดโอน "เงินผู้สูงอายุ" อย่างไร?

หากเห็นรายการโอนเงินเข้าบัญชีที่ระบุว่า “KTB iPay” สวัสดิการภาครัฐ/xxxxxxx(ตัวเลข) ไม่ต้องสงสัย เพราะนั่นคือการโอนเงินจากภาครัฐ เข้าสู่บัญชีของผู้มีสิทธิได้รับเงินเยียวยากรณีต่างๆ ตามที่รัฐกำหนด

2-3 วันที่ผ่านมานี้ หลายคนเห็นรายการโอนเงินเข้าบัญชีที่ระบุว่า “KTB iPay” พร้อมระบุจำนวนเงินที่โอนเข้ามา จึงเกิดข้อสงสัยว่ามันคือเงินอะไร? ใครเป็นผู้โอน? ทำให้เกิดการเสาะหาที่มาของเงินในโลกออนไลน์จำนวนมาก

ต่อมาทีมข่าวกรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ตรวจสอบพบว่า ลักษณะของเงินโอนเข้ามาดังกล่าวเป็นการโอนเงินสวัสดิการต่างๆ จากภาครัฐ ให้แก่ผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเยียวยาประเภทต่างๆ นั่นเอง ไม่ว่าจะเป็น "เงินผู้สูงอายุ" (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ), เงินอุดหนุนบุตร (เงินอุดหนุนช่วยเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด), เบี้ยยังชีพผู้พิการ รวมไปถึงสิทธิรับค่าครองชีพของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น 

“KTB iPay” คืออะไร? เกี่ยวข้องกับยอดโอน "เงินผู้สูงอายุ" อย่างไร? “KTB iPay” คืออะไร? เกี่ยวข้องกับยอดโอน "เงินผู้สูงอายุ" อย่างไร?

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

นอกจากนี้ยังพบว่าบริการ “KTB iPay” มีคุณสมบัติที่ดีเหมาะกับการโอนเงินออนไลน์ เช่น ความรวดเร็ว สะดวก ปลอดภัย หากใครมีบัญชีธนาคารของกรุงไทยอยู่แล้ว ก็สามารถใช้บริการนี้เพื่อโอนเงินให้แก้ผู้รับโอนทีละหลายๆ บัญชีพร้อมกันได้เลย สำหรับใครที่อยากรู้จักบริการนี้ให้มากขึ้น มาเช็กรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่!

KTB iPay คืออะไร? 

KTB iPay คือบริการด้านการโอนเงินของธนาคารกรุงไทย ที่อยู่ภายใต้ Bulk Payment System (BPS) หรือบริการโอนเงินเข้าบัญชีระหว่างธนาคารอัตโนมัติ

มีจุดเด่น คือ สามารถโอนเงินผ่าน Internet ได้สะดวก รวดเร็ว มีความปลอดภัย มั่นใจว่าปลายทางได้รับเงินแน่นอน เพราะสามารถติดตามผลแบบ Real time อีกทั้งยังประหยัด ค่าใช้จ่าย ลดขั้นตอนการทำงานอีกด้วย โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท 

ประเภทที่ 1 : KTB iPay Standard

บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับโอนเงิน/คู่ค้า ของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคารกรุงไทย และ/หรือ ธนาคารอื่นๆ ที่เป็นสมาชิกในระบบ BPS, ระบบ BAHTNET, ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยแฟ้มข้อมูลเดียว

หมายเหตุ : ต้องส่งข้อมูลการโอนเงินพร้อมค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคาร *ล่วงหน้า* ภายในวัน-เวลาที่ธนาคารกําหนด โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กําหนดวันที่รายการมีผล

ประเภทที่ 2 : KTB iPay Express

บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับโอนเงิน/คู่ค้า ของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคารกรุงไทย และ/หรือ ธนาคารอื่นๆ ที่เป็นสมาชิกในระบบ BPS, ระบบ BAHTNET, ระบบพร้อมเพย์ (PromptPay) ด้วยแฟ้มข้อมูลเดียว

หมายเหตุ : ต้องส่งข้อมูลการโอนเงินพร้อมค่าธรรมเนียมให้แก่ธนาคาร *ในวันเดียวกันกับวันที่รายการมีผล* ตามที่ธนาคารกําหนด โดยผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กําหนดวันที่รายการมีผล

ประเภทที่ 3 : KTB iPay Direct , Direct Credit

กรณี Credit คือ บริการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของผู้ขอใช้บริการ เพื่อโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของผู้รับโอนเงิน/คู่ค้า ของผู้ขอใช้บริการที่มีอยู่กับธนาคารกรุงไทยเท่านั้น ตามวันที่ผู้ขอใช้บริการกําหนด

กรณี Debit คือ บริการหักเงินจากบัญชีลูกค้าของผู้ขอใช้บริการ ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "ลูกหนี้" เพื่อชําระค่าสินค้า และ/หรือ ค่าบริการให้แก่ผู้ขอใช้บริการ โดยการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้ขอใช้บริการตามที่ระบุไว้กับธนาคารเพียงบัญชีเดียว ตามวันที่ผู้ขอใช้บริการกําหนด

----------------------------------------

อ้างอิง : ธนาคารกรุงไทย