"ประกันสังคม" การันตี! คนทำงานวางใจ จ่ายเกินขอคืนได้ กรณีส่งเงินสมทบเกิน

"ประกันสังคม" การันตี! คนทำงานวางใจ จ่ายเกินขอคืนได้ กรณีส่งเงินสมทบเกิน

รีบมาบอกต่อ "ประกันสังคม" การันตี! คนทำงานวางใจ จ่ายเกินขอคืนได้ กรณีส่งเงินสมทบเกิน เช็กรายละเอียดได้ที่นี่

กรณีสอบถาม "สำนักงานประกันสังคม" กระทรวงแรงงาน สำหรับการทำงานหลายที่กับนายจ้างหลายราย ส่งเงินสมทบเกิน ขอรับเงินคืนได้หรือไม่?

สำนักงานประกันสังคม ให้คำตอบว่าได้ กรณีผู้ประกันตนทำงานกับนายจ้างหลายราย และมีการนำส่งเงินสมทบทุกที่ รวมกันแล้วค่าจ้างเกิน 15,000 บาท สามารถยื่นคำขอรับเงินคืน

โดยผู้ประกันตนกรอกแบบฟอร์มกับสำนักงานประกันสังคมที่ท่านสะดวก ภายในระยะเวลา 1 ปี นับแต่วันที่ส่งเงินสมทบ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอน ขอรับเงินคืน กรณีส่งเงินสมทบเกิน

  • ในกรณีที่ส่งเงินสมทบเกินรับเงินคืนด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร ซึ่งจะประมวลผลและส่งหนังสือแจ้ง ปีละ 1 ครั้ง 12 งวดเดือน และจัดส่งเอกสารให้ไม่เกินเดือนพฤษภาคมของทุกปี

- สำหรับชาวไทย แนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์
- สำหรับต่างชาติ/ต่างด้าว แนบสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์

  • ธนาคารที่เข้าร่วมมี ดังนี้ 

- ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) - KTB
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) - BAY
- ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - BBL
- ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - SCB
- ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - KBANK
- ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) - TTB
- ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย - IBANK
- ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) – CIMB

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันสังคมได้ที่ www.sso.go.th หรือโทรสายด่วน 1506 ให้บริการทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

"ประกันสังคม" การันตี! คนทำงานวางใจ จ่ายเกินขอคืนได้ กรณีส่งเงินสมทบเกิน