สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ ประกาศเปลี่ยนให้ "เรียนออนไลน์" หลังโควิดเริ่มน่าห่วง

สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ ประกาศเปลี่ยนให้ "เรียนออนไลน์" หลังโควิดเริ่มน่าห่วง

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศเปลี่ยนรูปแบบการสอนเป็น "เรียนออนไลน์" จากสถานการณ์โควิด-19 ตาม กรุงเทพคริสเตียน และ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ไปติดๆ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศเปลี่ยนรูปแบบการสอนเป็น "เรียนออนไลน์" จากสถานการณ์โควิด-19 

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- รร.สาธิต มศว.ปทุมวัน ประกาศเปลี่ยนให้ "เรียนออนไลน์" จากสถานการณ์โควิด-19

- เปิดเรียน2 เดือน"กรุงเทพคริสเตียน" ครู-นร.ติดโควิดเกือบ 700 คน สั่งปิด9วัน

 

ทางโรงเรียนได้ออกประกาศเรื่อง เปลี่ยนรูปแบบการสอน ระบุว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 มีแนวโน้มสูงขึ้น ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของเชื้อโรค และตัดวงจรการแพร่ระบาด โรงเรียนจึงพิจารณาจัดรูปแบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ โดยใช้ตารางเรียนปกติ ลดเวลาเรียนเหลือคาบละ 40 นาที ในวันจันทร์ที่ 11 ถึงวันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2565 และกลับมาเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2565

 

สาธิต ม.เกษตรศาสตร์ ประกาศเปลี่ยนให้ "เรียนออนไลน์" หลังโควิดเริ่มน่าห่วง

 

ก่อนหน้านี้ "โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน" ก็เพิ่งออกมาประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียน พร้อมกับแจ้งผลการติดเชื้อโควิดของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนเกือบ 700 คน

 

ขณะที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ประกาศ "เรียนออนไลน์" จากสถานการณ์โควิด-19 เช่นกัน