รร.สาธิต มศว.ปทุมวัน ประกาศเปลี่ยนให้ "เรียนออนไลน์" จากสถานการณ์โควิด-19

รร.สาธิต มศว.ปทุมวัน ประกาศเปลี่ยนให้ "เรียนออนไลน์" จากสถานการณ์โควิด-19

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ประกาศ "เรียนออนไลน์" จากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเมื่อวานนี้ "โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน" ก็เพิ่งออกมาประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียน

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน ประกาศ "เรียนออนไลน์" จากสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งเมื่อวานนี้ "โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน" ก็เพิ่งออกมาประกาศเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียน พร้อมกับแจ้งผลการติดเชื้อโควิดของนักเรียน ครู และบุคลากรในโรงเรียนเกือบ 700 คน นั้น

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- เปิดเรียน2 เดือน"กรุงเทพคริสเตียน" ครู-นร.ติดโควิดเกือบ 700 คน สั่งปิด9วัน

- ยอด โควิด-19 วันนี้ ติดเชื้อเพิ่ม 2,144 ราย ตาย 20 ราย ATK อีก 3,573 ราย

 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กำหนดให้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนและปฎิบัติหน้าที่ในรูปแบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ 8 ถึง 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

 

ทั้งนี้โรงเรียนกำหนดการเรียนและการปฎิบัติหน้าที่ตามปกติที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2565 เป็นต้นไป

 

ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 โปรดติดตามประกาศของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

 

รร.สาธิต มศว.ปทุมวัน ประกาศเปลี่ยนให้ \"เรียนออนไลน์\" จากสถานการณ์โควิด-19