สนว. เปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว งดการเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน 13- 14 ก.ค.นี้

สนว. เปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว งดการเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน 13- 14 ก.ค.นี้

สำนักพระราชวัง(สนว.) เปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. แต่งดการเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน

เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ เผยแพร่ข้อความประชาสัมพันธ์ว่า ระหว่างวันที่ 13-14 กรกฎาคม 2565 มีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช 2565 และเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร เพื่อทรงเครื่องสำหรับฤดูฝน

สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. แต่งดการเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน กรุณาปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

สนว. เปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวัง วัดพระแก้ว งดการเข้าชมพระอุโบสถทั้งวัน 13- 14 ก.ค.นี้