รถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล ปรับเพิ่มราคา 1 บาท จริงหรือ?

รถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล ปรับเพิ่มราคา 1 บาท จริงหรือ?

รถไฟฟ้า MRT "สายเฉลิมรัชมงคล" ปรับเพิ่มราคา 1 บาท ล่าสุดทาง การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ตอบแล้วจริงหรือ?

ตามที่มีการแชร์ข้อมูลในสื่อออนไลน์เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง รถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล ปรับเพิ่มราคา 1 บาท ล่าสุด การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม ได้ชี้แจงแล้วว่าประเด็นดังกล่าวนั้น "เป็นข้อมูลจริง"

 

 

เนื่องจากในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบการปรับอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล ตามดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) ที่กำหนดในสัญญาสัมปทาน จากปัจจุบันอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 17 ถึง 42 บาท เป็น 17 ถึง 43 บาท โดยเพิ่มขึ้น 1 บาท สำหรับการเดินทางสถานีที่ 6 , 9 , 11 และ 12 ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไปนั้น

 

แต่ทาง กระทรวงคมนาคม กรมการขนส่งทางราง และ การรถไฟฟ้าขนส่งแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้เล็งเห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้โดยสาร จึงได้ร่วมหารือกับ BEM ในฐานะผู้รับสัมปทาน เพื่อหาแนวทางในการลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนในภาวะค่าครองชีพที่สูงในปัจจุบัน โดยคงอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงิน ในราคาเดิม คือเริ่มต้นที่ 17 บาท สูงสุด 42 บาท พร้อมส่วนลดพิเศษสำหรับเด็กและผู้สูงอายุ 50% และสำหรับนักเรียน นักศึกษา 10% ของอัตราค่าโดยสารบุคคลทั่วไป ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

 

 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชน สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลในการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชน โดยให้เดินทางได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ภายใต้ราคาที่เหมาะต่อการครองชีพของประชาชน

 

สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารจาก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ได้ที่เว็บไซต์ www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร 027164044

 

รถไฟฟ้า MRT สายเฉลิมรัชมงคล ปรับเพิ่มราคา 1 บาท จริงหรือ?