"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ ให้ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่ง

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ ให้ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่ง

"ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่ง หลังลาออกจากราชการ

เว็บไซต์ "ราชกิจจานุเบกษา" เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่ง

 

 

ด้วยประธานศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำสั่งอนุญาตให้ นายสมฤทธิ์ ไชยวงค์ ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ลาออกจากราชการ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 เพื่อไปดำรงตำแหน่งกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้สำนักงานองคมนตรีนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พ้นจากตำแหน่งแล้ว

 

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ ตั้งแต่วันที่ 13 พฤษภาคม 2565

 

 

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2565

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ


พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

"ราชกิจจานุเบกษา" ประกาศ ให้ข้าราชการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญพ้นจากตำแหน่ง

 


อ่านประกาศราชกิจจานุเบกษาฉบับเต็มคลิกที่นี่