ชาวพะเยาเลี้ยงปูนาระบบน้ำใสแปรรูป สร้างรายได้งาม

ชาวพะเยาเลี้ยงปูนาระบบน้ำใสแปรรูป สร้างรายได้งาม

ชาวพะเยาเลี้ยงปูนาระบบน้ำใส นำมาแปรรูปเป็นน้ำพริกตะไคร้ปูนากรอบ ขนมปั้นขลิบไส้ปูนา และคุกกี้ปูนา สร้างรายได้งาม

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 นางสาวณัฎฐ์ทาน พุ่มย้อย อายุ 45 ปี ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจจังหวัดพะเยา พร้อมกับเพื่อน ได้นำผู้สื่อข่าวเข้าดูการเลี้ยงปูนา ที่เป็นระบบน้ำใสทั้งการเลี้ยงแบบธรรมชาติและแบบที่เลี้ยงบริเวณบ่อที่จัดสร้างขึ้น หลังหันหลังให้กับงานประจำในเมืองหลวง เมื่อปีที่ผ่านมา เนื่องจากที่มีผลกระทบจากภาวะการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 จึงเดินทางกลับมาบ้านเกิดของตนเอง และทำการศึกษาการเลี้ยงปูนา

รวมทั้งการแปรรูปปูนา เป็นรูปแบบต่างๆนำออกจำหน่าย ซึ่งมีทั้งน้ำพริกตะไคร้ปูนากรอบ ขนมปั้นขลิบไส้ปูนา ที่จะมีทั้งไส้เค็ม ไส้หวาน และรสพริก นอกจากนั้นยังมีคุกกี้ปูนา ที่ถือเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของตนเอง จนสามารถสร้างรายได้ให้เขาเป็นอย่างดี เฉลี่ยต่อเดือน 25,000-30,000 บาท

ชาวพะเยาเลี้ยงปูนาระบบน้ำใสแปรรูป สร้างรายได้งาม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

จากการที่แต่เดิมนั้นแม่ได้ทำการทำอ่องปูนาจำหน่ายอยู่แล้ว ตนเองจึงได้ ศึกษาการเลี้ยงปูนา โดยใช้วิธีการเลี้ยงแบบน้ำใส ซึ่งจะมีปูนาอยู่ 2 สายพันธ์ คือ พันธ์พระเทพฯและพันกำแพงเพชร ซึ่งเป็นปูนาที่มีความสวยงาม แข็งแรง การดูแลง่าย และในพื้นที่มีอยู่เป็นจำนวนมากโดยไม่ต้องไปซื้อพ่อแม่พันธุ์จากนั้นหลังจากที่การทำการเลี้ยง ก็ได้มีการคิดค้นการแปรรูป โดยเริ่มต้นที่ น้ำพริกตระไคร้ ปูนากรอบ 

ชาวพะเยาเลี้ยงปูนาระบบน้ำใสแปรรูป สร้างรายได้งาม

จากนั้นก็พัฒนามาเป็นขนมปั้นขลิบไส้ปูนา ซึ่งมีไส้เค็ม ไส้หวานและรสพริก ล่าสุดก็ได้มีการคิดคนทำคุกกี้ปูนา รวมทั้งปูนาทอดกรอบ นำส่งจำหน่ายโดยการขายทั้งการนำไปฝากร้านค้า ผ่านทางโซเชียล

นอกจากนั้น ตนเองยังได้ขายในลักษณะฟรีออเดอร์ในการสั่งทำ หลังจากที่ทำขึ้นกระแสตอบรับเป็นไปอย่างดีมาก จนสินค้าของเรา ได้รับคัดเลือกเป็นผลิตภัณฑ์โอทอป (OTOP) ของตำบล ในนามแรนด์ “กินซะป๊ะปูนา” และนอกจากนั้นยังเป็นสถานที่เรียนรู้ในการเลี้ยง และแปรรูปปูนาด้วย

ชาวพะเยาเลี้ยงปูนาระบบน้ำใสแปรรูป สร้างรายได้งาม