ลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” อีก 1.5 ล้านสิทธิ เริ่มวันนี้ (27 มิ.ย.65)

ลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” อีก 1.5 ล้านสิทธิ เริ่มวันนี้ (27 มิ.ย.65)

เริ่มวันนี้ ลงทะเบียน "เราเที่ยวด้วยกัน" www.เราเที่ยวด้วยกัน.com อัปเดตล่าสุดหลัง ครม.เคาะ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4" ส่วนต่อขยาย 1.5 ล้านสิทธิ สิ้นสุดโครงการ ตุลาคม 2565

ติดตามคามคืบหน้า โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" ล่าสุดหลัง คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบขยายสิทธิ "เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4" เพิ่มอีก 1.5 ล้านสิทธิ จากเดิม 2 ล้านสิทธิ รวมเป็น 3.5 ล้านสิทธิ ที่เปิดให้ลงทะเบียนวันนี้ (27 มิ.ย.) ตั้งแต่เวลา 06.00-21.00 น. ผ่านเว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน.com และขยายระยะเวลาสิ้นสุดการดำเนินโครงการ ฯ จากเดิม เดือนพฤษภาคม เป็น เดือนตุลาคม 2565 

ลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4”

- สำหรับผู้ที่ไม่เคยได้สิทธิ

 • ลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 
 • รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ
 • ดาวน์โหลด + ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบนแอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ซึ่งเป็นแอปหลักในการใช้จ่าย
 • จองห้องพักกับโรงแรม พร้อมชำระเงินส่วนประชาชน (ร้อยละ 60) ผ่านเว็บไซต์ของโรงแรมหรือโทร.สำรองห้องพักกับเจ้าหน้าที่โรงแรม หรือ Online Travel Agency (OTA) ที่เข้าร่วมโครงการได้รับ Voucher สำหรับเช็คอินโรงแรม

- เงื่อนไขการลงทะเบียน 

 • มีบัตรประจำตัวประชาชนและเป็นบุคคลสัญชาติไทย
 • อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน

ลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” อีก 1.5 ล้านสิทธิ เริ่มวันนี้ (27 มิ.ย.65)

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

- ผู้ที่เคยลงทะเบียนแล้ว

ประชาชนที่เคยลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน” ในเฟส 1, เฟส 2 และเฟส 3 และเฟส 4 แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนรับสิทธิใหม่ สามารถใช้สิทธิที่คงเหลือต่อได้ โดยเริ่มจองตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 เป็นต้นไป

สำหรับประชาชนที่เคยลงทะเบียนใช้สิทธิผ่าน เราเที่ยวด้วยกัน.com แล้ว จะต้องเข้าไปยอมรับและยืนยันข้อมูลส่วนบุคคลใหม่อีกครั้งผ่านแอปพลิเคชั่น "เป๋าตัง" เพื่อยืนยันตัวตนตาม พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA) และจะใช้สิทธิได้สูงสุดไม่เกิน 10 สิทธิต่อคน

จองโรงแรม/ที่พักตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 65 -23 ต.ค.65 ระหว่างเวลา 06.00 - 23.00 น.

ลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” อีก 1.5 ล้านสิทธิ เริ่มวันนี้ (27 มิ.ย.65)

"เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4" รัฐฯสนับสนุนอะไรบ้าง? 

 • ส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก 40% ของราคาห้องพัก/ห้อง/คืน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท/ห้อง/คืน
 • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน รวมตลอดโครงการ
 • ส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว สูงสุด 600 บาท/ห้อง/คืน โดยประชาชนจะชำระ 60% และรัฐบาลช่วยจ่าย 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง  

 

ลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” อีก 1.5 ล้านสิทธิ เริ่มวันนี้ (27 มิ.ย.65)

"เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4" หมดเขตเมื่อไหร่? 

วันสุดท้ายของการเดินทาง และสิ้นสุดโครงการฯ คือวันที่ 31 ต.ค.65 และผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย ภายในวันที่ 5 พ.ย.65 เวลา 21.00 น.

 

ไทม์ไลน์สำคัญ “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” ส่วนขยาย

 • 27 มิ.ย.65  เปิดให้ประชาชนลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
 • 1 ก.ค.65    เปิดจองโรงแรมที่พัก
 • 8 ก.ค.65    เริ่มเข้าพัก พร้อมเปิดให้ลงทะเบียนขอเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน โดยเป็นตั๋วที่จองและออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 3 ก.ค.65
 • 23 ต.ค.65  เปิดจองโรงแรมวันสุดท้าย
 • 31 ต.ค.65   วันสุดท้ายของการเดินทางและวันสิ้นสุดโครงการ
 • 5 พ.ย.65     ลงทะเบียนตั๋วเครื่องบินวันสุดท้าย

ลงทะเบียน “เราเที่ยวด้วยกัน เฟส 4” อีก 1.5 ล้านสิทธิ เริ่มวันนี้ (27 มิ.ย.65)

ที่มา : เราเที่ยวด้วยกัน