เช็ค 7 ถนนในกรุงเทพฯ กทม.จ่อชงข้อบัญญัติฉบับใหม่ ห้ามจอดรถยนต์ขวางจราจร

เช็ค 7 ถนนในกรุงเทพฯ กทม.จ่อชงข้อบัญญัติฉบับใหม่ ห้ามจอดรถยนต์ขวางจราจร

กทม.หารือ บชน. เคาะ 7 เส้นทางจัดระเบียบถนน ห้ามจอดรถยนต์ขวางจราจร เตรียมชง สภา กทม.ไฟเขียวข้อบัญญัติฉบับใหม่

วันที่ 21 มิ.ย.65 ที่ห้องเจ้าพระยา ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เสาชิงช้า เขตพระนคร นายชวินทร์ ศิรินาค รองปลัดกรุงเทพมหานคร(กทม.) เป็นประธานการประชุมหารือพิจารณากำหนดที่จอดรถในพื้นที่กรุงเทพฯ ตามร่างข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....ครั้งที่1/2565 แก้ไขเพิ่มเติมให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่ โดยมี นายปิยะ  พูดคล่อง ผู้อำนวยการสำนักการคลัง ผู้แทนกองบังคับการตำรวจจราจร สถานีตำรวจนครบาลพื้นที่ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมประชุม

นายชวินทร์ เปิดเผยภายหลังการประชุมว่า การประชุมหารือในวันนี้เกิดขึ้นจาก กทม.จะมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม กรณีเปลี่ยนแปลงขอบเขตที่จอดรถของบัญชีกำหนดที่จอดรถท้ายข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เรื่อง การจัดระเบียบการจอดรถ พ.ศ.2564 เนื่องจากปัจจุบันการใช้เส้นทางการจอดรถของประชาชนมีการเปลี่ยนแปลงตามบริบทของพื้นที่ จึงได้เชิญผู้เกี่ยวข้องมาร่วมหารือความเหมาะสมของการใช้พื้นที่ถนนเป็นที่จอดรถ พร้อมจัดระเบียบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่กีดขวางเส้นทางจราจร และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน 

เช็ค 7 ถนนในกรุงเทพฯ กทม.จ่อชงข้อบัญญัติฉบับใหม่ ห้ามจอดรถยนต์ขวางจราจร

นายชวินทร์ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ ได้กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดให้เป็นไปด้วยความยุติธรรมตามอัตราที่กฎหมายกำหนด โดยในวันนี้ได้มีการพิจารณาที่จอดรถเพิ่มเติม 16 เส้นทาง แบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้ 1.กรณีเปลี่ยนแปลงขอบเขตที่จอดรถ มี 1 เส้นทาง ได้แก่ ถนนบ้านหม้อ จากตั้งแต่แยกถนนพาหุรัด ถึงแยกถนนเจริญกรุง และ 2.กรณีกำหนดที่จอดรถเพิ่มเติม มี 15 เส้นทาง ได้แก่ (1) ถนนศิริพงษ์  ตั้งแต่คลองวัดราชนัดดา ถึงคลองราชบพิธ (2) ถนนหลังศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เลียบคลองวัดราชนัดดา) ตั้งแต่แยกถนนดินสอ ถึงแยกถนนศิริพงษ์ (3) ถนนพญาไม้ ตั้งแต่แยกถนนสมเด็จเจ้าพระยา ถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยา (4) ถนนอังรีดูนังต์ ตั้งแต่แยกถนนพระรามที่ 4 ถึงแยกถนนพระรามที่ 1 (5) ถนนตรีมิตรตั้งแต่แยกถนนเยาวราช ถึงแยกถนนทรงวาด (6) ถนนราชบพิธ ตั้งแต่แยกถนนตีทอง ถึงแยกถนนเฟื่องนคร 

เช็ค 7 ถนนในกรุงเทพฯ กทม.จ่อชงข้อบัญญัติฉบับใหม่ ห้ามจอดรถยนต์ขวางจราจร

(7) ซอยท่าน้ำศาลเจ้าเก่า ตั้งแต่แยกถนนทรงวาด ถึงริมแม่น้ำเจ้าพระยา (8) ซอยสวนมะลิ 1 ตั้งแต่แยกถนนบำรุงเมือง ถึงแยกถนนหลวง (9) ซอยสวนมะลิ 2 ตั้งแต่แยกถนนบำรุงเมือง ถึงวงเวียนสวนมะลิ (10) ซอยสวนมะลิ 3 ตั้งแต่แยกถนนบำรุงเมือง ถึงแยกถนนหลวง (11) ถนนเฉลิมเขต 1 ตั้งแต่แยกซอยสวนมะลิ 2 ถึงแยกถนนพลับพลาไชย (12) ถนนเฉลิมเขต 2 ตั้งแต่แยกซอยสวนมะลิ 2 ถึงแยกถนนพลับพลาไชย(13) ถนนเฉลิมเขต 3 ตั้งแต่แยกถนนพลับพลาไชย ถึงแยกถนนยุคล 3 (14) ถนนเฉลิมเขต 4  ตั้งแต่แยกถนนยุคล 2 ถึงแยกถนนยุคล 1 และ (15) ถนนวงเวียนสวนมะลิ โดยพิจารณาจากถนนที่ขึ้นทะเบียนกับกทม.หรือที่สำนักงานเขตดูแล ซึ่งปัจจุบันมีรถจอดอยู่จริง และเกิดข้อร้องเรียนกรณีมีบุคคลภายนอกมาจัดเก็บค่าจอดรถ 

"กทม.จึงได้ให้เจ้าหน้าที่เข้าสำรวจ พร้อมจัดระเบียบเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยจะกำหนดช่วงเวลาจัดเก็บช่วง 09.00 – 15.00 น. เพื่อไม่ให้ขัดต่อ พ.ร.บ.จราจร ที่มีข้อบังคับห้ามจอดตามช่วงเวลา โดยก่อนจะดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียม กทม.จะมีการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ก่อนด้วย"นายชวินทร์ ระบุ

นายชวินทร์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ยังมีพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสำหรับจัดระเบียบการจอดรถได้ มีจำนวน 7 เส้นทาง ประกอบด้วย 

1.ถนนอรุณอมรินทร์ ตั้งแต่แยกถนนพรานนก ถึงเชิงสะพานคลองมอญ และตั้งแต่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา (ใต้สะพานพระราม 8) ถึงเชิงสะพานคลองมอญ 

2.ถนนราชินี ตั้งแต่แยกถนนพระอาทิตย์ ถึงแยกถนนมหาราช 

3.ถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าตั้งแต่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ถึงแยกถนนจรัญสนิทวงศ์ 

4.ถนนไกรสีห์ ตั้งแต่แยกถนนจักรพงษ์ ถึงแยกถนนสิบสามห้าง

5.ถนนตีทอง ตั้งแต่แยกถนนบำรุงเมือง ถึงแยกถนนเจริญกรุง เป็นเส้นทางระบายรถ 

6.ถนนลาดหญ้า ตั้งแต่แยกสำนักการศึกษา ถึงวงเวียนใหญ่ 

7.ถนนอุณากรรณ ตั้งแต่แยกถนนเจริญกรุง ถึงแยกถนนบำรุงเมือง เนื่องจากกระทบกับการจราจรโดยรวมของกรุงเทพฯ และถนนบางเส้นกำหนดเป็นพื้นที่ห้ามจอด ตาม พ.ร.บ.จราจรด้วย

"กทม.มีความห่วงใยในการดำรงชีวิตของประชาชนทุกคน ซึ่งในการหารือดังกล่าวเพื่อเป็นการจัดระเบียบพื้นที่การจราจรให้เกิดความเท่าเทียม และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมือง ซึ่งจะนำข้อหารือนี้เสนอสภา กทม.เพื่อกำหนดเป็นข้อบัญญัติ กทม.ต่อไป"รองปลัด กทม.กล่าว

เช็ค 7 ถนนในกรุงเทพฯ กทม.จ่อชงข้อบัญญัติฉบับใหม่ ห้ามจอดรถยนต์ขวางจราจร เช็ค 7 ถนนในกรุงเทพฯ กทม.จ่อชงข้อบัญญัติฉบับใหม่ ห้ามจอดรถยนต์ขวางจราจร