"นนท์พร้อมพลัส" ชวนคนไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4

"นนท์พร้อมพลัส" ชวนคนไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4

"นนท์พร้อมพลัส" ชวนคนไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4 ไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-15.00 น.

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี แจ้งว่า  "นนท์พร้อมพลัส" ขอเชิญคนไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป รับวัคซีน Booster "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4  ไม่จำกัดพื้นที่อยู่อาศัย ในวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-15.00 น.

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สนาม "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4

  • เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ 

รับบัตรคิว อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว

สำหรับผู้ลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4 กรุณาเตรียมหลักฐานการลงทะเบียนวันและรอบฉีด (แสดงหน้าจอโทร หรือ พิมพ์ใส่กระดาษ) เพื่อแสดงหน้างาน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กรุณาเตรียมรถเข็น ของตนเองมาด้วยจะทำให้ได้รับบริการ ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

เงื่อนไข "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4

  • ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 2 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน ขึ้นไป
  • ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 3 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือน ขึ้นไป

"นนท์พร้อมพลัส" ชวนคนไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4