กรมอุทยานฯ สุ่มเก็บตัวอย่างลิงลพบุรี เผยผลตรวจ ไม่พบเชื้อ "ฝีดาษลิง"

กรมอุทยานฯ สุ่มเก็บตัวอย่างลิงลพบุรี เผยผลตรวจ ไม่พบเชื้อ "ฝีดาษลิง"

กรมอุทยานฯ เฝ้าระวังเชิงรุกสุ่มเก็บตัวอย่างลิงลพบุรี ส่งตรวจที่ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก จุฬาฯ ผลตรวจเป็นลบ ไม่พบโรค "ฝีดาษลิง" และโควิด-19

นายสัตวแพทย์ ภัทรพล มณีอ่อน นายสัตว์แพทย์หัวหน้ากลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยถึงผลการสุ่มเก็บตัวอย่างของลิงในเขตเทศบาลเมืองลพบุรี โซนพระปรางค์สามยอด โรงหนังมาลัยรามา ตลาดมโนราห์ และร้านชโยวานิช ตามโครงการควบคุมประชากรลิงโดยการทำหมัน ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 1 สาขาสระบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ระหว่างวันที่ 6-17 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา

กรมอุทยานฯ สุ่มเก็บตัวอย่างลิงลพบุรี เผยผลตรวจ ไม่พบเชื้อ "ฝีดาษลิง"

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดยเจ้าหน้าที่ได้นำตัวอย่างส่งให้ ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ โรคอุบัติใหม่ด้านคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อทำการตรวจหาโรคฝีดาษวานร หรือ "ฝีดาษลิง" และโควิด-19 ในลิง จำนวน 10 ตัวอย่าง ซึ่งพบว่ามีผลเป็นลบ จึงเป็นการสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจแก่คนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในบริเวณดังกล่าว

ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติฯ ร่วมกับ กรมควบคุมโรค และกรมปศุสัตว์ ได้ร่วมดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “สุขภาพหนึ่งเดียว” ในการสำรวจและเฝ้าระวังโรคเชิงรุกในลิง เพื่อสร้างความตระหนักและเรียนรู้ ในการปรับตัวอยู่ร่วมกันกับสัตว์ป่าอย่างปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม ขอให้ประชาชนปฎิบัติตามข้อกำหนดและคำแนะนำของเทศบาลลพบุรีอย่างเคร่งครัด สามารถไปเที่ยวและอุดหนุนแม่ค้า ให้อาหารลิงได้ เนื่องจากก่อนหน้านี้ประชาชนกังวลเรื่องโรคไม่ไปให้อาหารลิง ทำให้ลิงกระจายตัว แยกออกไปหากินตามจุดต่างๆไม่เป็นระเบียบเดือดร้อนทั้งคนทั้งลิง สิ่งสำคัญที่ต้องปรับตัวเพิ่มในการท่องเที่ยวสถานที่ที่มีลิงอยู่คือ การเว้นระยะห่างจากลิง การกำหนดจุดให้อาหารที่เหมาะสม ทั่วถึง รวมทั้ง มีถังขยะสีแดง สำหรับใส่ขยะติดเชื้อ เช่น หน้ากาก กระดาษชำระ รวมถึง ห้ามทิ้งก้นบุหรี่ในพื้นที่นั้นเด็ดขาด