ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูต เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูต เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

ในหลวง ราชินีพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูต เฝ้าฯถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันนี้(17 มิ.ย.65) เวลา 17.31 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ตามลำดับดังนี้ 

ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูต เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูต เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

นายอับดุรเราะฮีม เราะห์ฮาลี (Mr. Abderrahim Rahhaly) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรโมร็อกโกประจำประเทศไทย นายอับดุรเราะฮีม เราะห์ฮาลี เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ราชอาณาจักรโมร็อกโก ณ เมืองดูไบและเอมิเรตส์เหนือ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์มาก่อน

ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูต เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูต เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

นายเฟลิเป เด ลา โมเรนา กาซาโด (Mr. Felipe de la Morena Casado) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรสเปนประจำประเทศไทย นายเฟลิเป เด ลา โมเรนา กาซาโด เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้ประสานงานคณะผู้แทนถาวรราชอาณาจักรสเปนประจำสหภาพยุโรป ณ กรุงบรัสเซลส์ ราชอาณาจักรเบลเยียมมาก่อน

ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูต เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูต เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

นายวิลเฮ็ล์ม มัคซีมีลีอาน ด็องโค (Mr. Wilhelm Maximilian Donko) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐออสเตรียประจำประเทศไทย นายวิลเฮ็ล์ม มัคซีมีลีอาน ด็องโค เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจำราชอาณาจักรนอร์เวย์มาก่อน

ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูต เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูต เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

อูชิซเว (U Chit Swe) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาประจำประเทศไทย อูชิซเว เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตประจำกระทรวงกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมามาก่อน

ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูต เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูต เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง อักษรสาส์นตราตั้ง

นายคำพัน อั่นลาวัน (Mr. Kamphan Anlavan) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานครเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชนลาวประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนชนลาวประจำประเทศไทย นายคำพัน อั่นลาวัน เคยดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวประจำสหรัฐอเมริกามาก่อน