ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ออท.เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นและอักษรสาส์นตราตั้ง

ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ออท.เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นและอักษรสาส์นตราตั้ง

ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย(ออท.)เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นและอักษรสาส์นตราตั้ง ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต

วันนี้(16 มิ.ย.65) เวลา 17.18 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง และอักษรสาส์นตราตั้ง ตามลำดับดังนี้

ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ออท.เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นและอักษรสาส์นตราตั้ง

นางสาวมุนา อับบาส มะฮ์มูด รอฎี (Ms. Muna Abbas Mahmood Radhi) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรบาห์เรนประจำประเทศไทย นางสาวมุนา อับบาส มะฮ์มูด รอฎี เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมแอฟริกาและเอเชีย กระทรวงการต่างประเทศราชอาณาจักร บาห์เรนมาก่อน

ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ออท.เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นและอักษรสาส์นตราตั้ง ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ออท.เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นและอักษรสาส์นตราตั้ง

นายแร็มโก โยฮันเนิส ฟัน ไวน์คาร์เดิน (Mr. Remco Johannes van Wijngaarden) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระราชสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย นายแร็มโก โยฮันเนิส ฟัน ไวน์คาร์เดิน เคยดำรงตำแหน่งเป็นกงสุลใหญ่ราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ ณ นครเซี่ยงไฮ้ สาธารณรัฐประชาชนจีน มาก่อน

ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ออท.เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นและอักษรสาส์นตราตั้ง ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ออท.เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นและอักษรสาส์นตราตั้ง

นายอเล็กซ์ ไกเกอร์ ซอฟเฟีย (Mr. Alex Geiger Soffia) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐชิลีประจำประเทศไทย นายอเล็กซ์ ไกเกอร์ ซอฟเฟีย เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมอเมริกาเหนือ อเมริกากลาง และแคริบเบียน กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐชิลีมาก่อน

ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ออท.เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นและอักษรสาส์นตราตั้ง ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ออท.เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นและอักษรสาส์นตราตั้ง

นายชานโดร์ ชีโปช (Mr. Sándor Sipos) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งฮังการีประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งฮังการีประจำประเทศไทย นายชานโดร์ ชีโปช เคยดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมเขตเศรษฐกิจที่มีการเจริญเติบโตเร็วอันดับต้น กระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการีมาก่อน

ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ออท.เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นและอักษรสาส์นตราตั้ง ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ออท.เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นและอักษรสาส์นตราตั้ง

นายจูเว็งซียู ดือ จือซุช มาร์ติงซ์ (Mr. Juvêncio de Jesus Martins) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตประจำประเทศไทย นายจูเว็งซียู ดือ จือซุช มาร์ติงซ์ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตประจำสาธารณรัฐอินโดนีเซียมาก่อน

ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ออท.เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นและอักษรสาส์นตราตั้ง ในหลวง ราชินี พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ ออท.เฝ้าฯ ถวายพระราชสาส์นและอักษรสาส์นตราตั้ง

นางออร์นา ซากิฟ (Ms. Orna Sagiv) ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงเทพมหานคร เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายอักษรสาส์นตราตั้ง เป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย

ก่อนที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทย นางออร์นา ซากิฟ เคยดำรงตำแหน่งเป็นอุปทูตรักษาการ สถานเอกอัครราชทูตรัฐอิสราเอลประจำประเทศไทยมาก่อน