"ปาล์มน้ำมัน" ราคาแพง! โจรออกอาละวาดลักตัดขาย จังหวัดเร่งผุดทางแก้ปัญหา

เกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มสงขลาเดือดร้อนหนัก โจรตระเวนลักตัดผล "ปาล์มน้ำมัน" หลังมีราคาแพง จังหวัดผุดทางแก้ปัญหาลุยนำร่องใน 3 อำเภอ

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เกษตรกรจังหวัดสงขลาเดือดร้อนหนัก "ปาล์มน้ำมัน" มีราคาแพง โจรอาละวาดลักตัดไปขาย ล่าสุดจังหวัดฯเร่งผุดทางแก้ปัญหา

 

 

หลังจากที่ในช่วงนี้ "ราคาปาล์มน้ำมัน" พุ่งสูงขึ้นเป็นประวัติการณ์ โดยมีราคากิโลกรัมละ 10 บาทกว่า แต่เกษตรกรทั้งรายใหญ่และรายย่อยต้องประสบปัญหาถูกโจรฉวยโอกาสตระเวนขโมยแทงปาล์มไปขาย ล่าสุดทางจังหวัดสงขลาเร่งแก้ปัญหาในเรื่องนี้

 

นายจรัล จันทรปาน ปลัดจังหวัดสงขลา ได้ลงพื้นที่ อ.บางกล่ำ เพื่อกำหนดแนวทางแก้ปัญหาการลักขโมยผลปาล์มน้ำมัน นำร่องในพื้นที่ 3 อำเภอของจังหวัดสงขลา (อ.บางกล่ำ อ.ควนเนียง อ.หาดใหญ่) ร่วมกับเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์ม ฝ่ายตำรวจ ฝ่ายปกครอง เกษตรอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าของลานปาล์มและทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน

 

โดยมีแนวทางปฏิบัติ 3 ข้อคือ 1.กำหนดให้ลานปาล์มทำบันทึกการรับซื้อผลปาล์มน้ำมันทุกรายพร้อมติดกล้องวงจรปิด 2.สำหรับเกษตรกรนำผลปาล์มน้ำมันไปขายต้องแสดงบัตรเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์ม และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขายปาล์มน้ำมันทุกครั้ง 3.ให้ส่วนราชการสามารถตรวจสอบลานปาล์มน้ำมันได้ตลอดเวลา

 

 

เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการร่วมมือกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการลักขโมยผลปาล์มน้ำมัน โดยเฉพาะกรณีที่มีการนำผลปาล์มไปขายให้กับลานปาล์ม ถ้าไม่มีบัตรเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มห้ามรับซื้อเด็ดขาด และต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบ

 

ซึ่งแนวทางนี้จะนำร่องในพื้นที่ 3 อำเภอ อ.บางกล่ำ อ.ควนเนียง และ อ.หาดใหญ่ ก่อนและจะขยายไปยังทุกอำเภอที่มีการปลูกปาล์มเพื่อแก้ปัญหาทั้งจังหวัด และทั้งเกษตรกรและเจ้าของลานปาล์มก็เห็นด้วยกับวิธีนี้

 

นายมนตรี ฤทธิจอม ปลัดอำเภอบางกล่ำ เปิดเผยว่า สำหรับบัตรเกษตรกรเจ้าของสวนปาล์มนั้น ทางเกษตรอำเภอหรือกำนันและผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่จะเป็นคนออกให้ ซึ่งจะมีรายละเอียดทั้งรูปของเจ้าของสวน ที่ตั้งสวน จำนวนไร่ ถ้าไม่มีบัตรนี้ไปแสดงทางลานปาล์มก็จะไม่รับซื้อ ซึ่งจะเป็นมาตรการแก้ปัญหาโจรลักขโมยผลปาล์มที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้

 

ข่าวโดย สันติภาพ รามสูต จ.สงขลา