แจกฟรี "กัญชา" กัญชง บ้านละ 2 ต้น เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ 16 มิ.ย. 65 เช็กเลย!

แจกฟรี "กัญชา" กัญชง บ้านละ 2 ต้น เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ 16 มิ.ย. 65 เช็กเลย!

แจกฟรี "กัญชา" กัญชง ครัวเรือนละ 2 ต้น กรมวิชาการเกษตรเปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ 16 มิ.ย. 65 เช็กเลยรายละเอียด รับได้ที่ไหนบ้าง?

กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แจกฟรี "กัญชา" กัญชง บ้านละ 2 ต้น พร้อมเปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ (16 มิถุนายน 2565) เป็นวันแรก ทั้งนี้สามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนงได้ที่ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร (ศวพ.) ของกรมวิชาการเกษตรทั่วประเทศ หรือลงทะเบียนได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัด หรือผ่านระบบออนไลน์ https://register.doa.go.th/guncha/

 

 

กระทรวงเกษตรฯ โดย กรมวิชาการเกษตร แจกต้นกัญชา กัญชง ให้ประชาชนที่สนใจ ครัวเรือนละ 2 ต้น ตามเป้าหมาย 1 ล้านต้นของรัฐบาล เพื่อรองรับการใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและทางการแพทย์ หลังจากเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. 2565 ปลดล็อกกัญชา กัญชง และกระท่อมไม่เป็นพืชในบัญชียาเสพติดอีกต่อไป

 

โดยสามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนงขอรับต้นกัญชา กัญชง ได้ตั้งแต่วันนี้ 16 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร (ศวพ.) ของกรมวิชาการเกษตรทั่วประเทศ ซึ่งมีอยู่ 53 จังหวัด กรณีจังหวัดใดไม่มี ศวพ.ให้ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนั้นๆ หรือผ่านระบบออนไลน์ https://register.doa.go.th/guncha/

 

พันธุ์กัญชาที่แจกให้ทั้งหมดเป็นสายพันธุ์ไทย ได้แก่ พันธุ์อิสระ 01 นอกจากนี้กระทรวงสาธารณสุขยังได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์กัญชาในโครงการนี้ด้วย

 

 

ทั้งนี้ กรมวิชาการเกษตร ยังได้ตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จพืชกัญชา กัญชง กระท่อม ที่ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสายด่วน 1174 ที่เป็นศูนย์รวมความรู้และตอบข้อสงสัยของพืชทั้ง 3 ชนิดอีกด้วย

 

สำหรับ รายงานสถิติการเข้าใช้งาน แอพพลิเคชั่น "ปลูกกัญ" มีดังนี้

 

  • จำนวนการลงทะเบียน 840,857 คน
  • ออกใบรับจดแจ้งกัญชา 815,172 ใบ
  • ออกใบรับจดแจ้งกัญชง 25,685 ใบ
  • จำนวนเข้าใช้งานระบบ 38,743,970 ครั้ง

 

แจกฟรี "กัญชา" กัญชง บ้านละ 2 ต้น เปิดลงทะเบียนแล้ววันนี้ 16 มิ.ย. 65 เช็กเลย!

 

(ข้อมูล ณ วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 07.00 น.)