"โรงเรียนปลอดกัญชา" ผู้ปกครองนักเรียนโคราชหนุน หวั่นเด็กพัฒนาการช้า

"โรงเรียนปลอดกัญชา" ผู้ปกครองนักเรียนโคราชหนุน หวั่นเด็กพัฒนาการช้า

อัปเดต "โรงเรียนปลอดกัญชา" แม่ค้าและผู้ปกครองนักเรียนในโคราช หนุนโรงเรียนเป็นเขตปลอดกัญชา ห้ามขายอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา หวั่นเยาวชนซื้อกินมีผลต่อพัฒนาการช้า

กรณี "โรงเรียนปลอดกัญชา" วันนี้ (16 มิถุนายน 2565) ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจร้านค้า แผงลอย ขายน้ำ และอาหาร ที่มาตั้งขายบริเวณหน้าโรงเรียนต่างๆ ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา โดยเฉพาะที่บริเวณหน้าโรงเรียนสุขานารี ถนนมุขมนตรี ภายในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ยังไม่พบว่ามีการนำอาหารที่มีส่วนประกอบของกัญชา มาวางขายแต่อย่างใด ส่วนใหญ่จะเป็นขนมขบเคี้ยว บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ลูกชิ้นทอด น้ำผลไม้ปั่น และน้ำอัดลม เป็นต้น

จากการสอบถาม น.ส.สุกัญญา อายุ 41 ปี ผู้ปกครองนักเรียน กล่าวว่า ภายหลังจากที่รัฐบาลเปิดเสรีกัญชา ซึ่งทำให้สามารถนำกัญชามาเป็นส่วนผสมของอาหารต่างๆ นำไปขายได้นั้น ตนเองก็รู้สึกกังวลใจ กลัวว่าจะมีพ่อค้า แม่ค้า นำอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชามาขายบริเวณหน้าโรงเรียน เพราะมีเยาวชนมาซื้อเป็นจำนวนมาก เนื่องจากได้ข่าวว่าฤทธิ์ของกัญชาจะทำให้เด็กมีพัฒนาการเรียนรู้ช้าลง อีกทั้งยังอาจจะส่งผลเสียต่อสุขภาพด้วย ดังนั้นจึงอยากให้โรงเรียนประกาศเป็นเขตปลอดกัญชา 100% ไปเลย เพื่อให้ผู้ปกครองรู้สึกสบายใจได้

ด้านนางมะลิวัลย์ อายุ 61 ปี แม่ค้าขายอาหารและเครื่องดื่มหน้าโรงเรียนสุขานารี กล่าวว่า ตนเองไม่เห็นด้วยอย่างมาก ที่จะมีคนนำอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชามาวางขายบริเวณหน้าโรงเรียน และผู้ใหญ่ก็ควรมีจิตสำนึกรู้ว่า ที่โรงเรียนมีแต่เยาวชน ไม่ควรให้มีอาหารผสมกัญชามาวางขายที่นี่ เนื่องจากเยาวชนยังขาดวุฒิภาวะ ไม่รู้ว่าสิ่งใดควร ไม่ควรกิน ถึงจะมีการเปิดเสรีก็จริง แต่ความเหมาะสมของสถานที่ขายไม่ใช่เลย เนื่องจากการบริโภคกัญชาในปริมาณที่มากเกิน ก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพ และอาจจะเสียชีวิตได้ ตามที่มีปรากฏในข่าวตามสื่ออยู่ในขณะนี้.