ส.ส.เต้ สั่งปลด อัจฉริยะ - กฤษณะ พ้นที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์

ส.ส.เต้ สั่งปลด อัจฉริยะ - กฤษณะ พ้นที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์

"ส.ส.เต้" สั่งปลด "อัจฉริยะ - ทนายกฤษณะ" ออกจากที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ กรณี "คดีแตงโม" ชี้ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายพรรค

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หรือ "ส.ส.เต้" หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ได้ลงนามในคำสั่งพรรคไทยศรีวิไลย์ เรื่อง ยกเลิกแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ซึ่งสั่งปลด "อัจฉริยะ" และ "ทนายกฤษณะ" โดยเนื้อหาระบุว่า

 

 

เนื่องด้วยเมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2565 พรรคไทยศรีวิไลย์ ให้มีคำชั่งแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ที่ 001/2565 เพื่อดำเนินงานเกี่ยวกับการแสวงหาข้อมูล หลักฐาน ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดีการเสียชีวิตของ นางสาวภัทรธิดา พัชรวีระพงษ์ (แตงโม) ให้เกิดความกระจ่าง รวดเร็ว ตอบสังคมได้ตามความเป็นจริง

 

เพราะเป็นคดีที่พี่น้องประชาชนไทยกว่า 66 ล้านคน และ นานาชาติ ต้องการค้นหาความจริง ว่าการเสียชีวิตนั้นเกิดจากสาเหตุใด เพื่อให้เกิดการมีส่วมร่วมของภาคประชาสังคมทุกภาคส่วนฯ

 

 

บัดนี้ พรรคไทยศรีวิไลย์ ทราบว่าบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งไปนั้น มิได้ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามนโยบายของหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์

 

อาศัยอำนาจตามข้อบังคับของพรรคไทยศรีวิไลย์ พ.ศ.2561 ข้อ 31(12) จึงขอ ยกเลิกแต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ตามรายชื่อต่อไปนี้

 

  1. นาย อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์
  2. นาย กฤษณะ ศรีบุญพิมพ์สวย

 

ส.ส.เต้ สั่งปลด อัจฉริยะ - กฤษณะ พ้นที่ปรึกษากฎหมายหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์