ก.พ.65 เปิดรับสมัครสอบรวม 5 แสนที่นั่ง เช็กรายละเอียดที่นี่

ก.พ.65 เปิดรับสมัครสอบรวม 5 แสนที่นั่ง เช็กรายละเอียดที่นี่

สำนักงาน ก.พ. ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 (Paper&Pencil) เปิดรับสมัครสอบทุกระดับรวมทั้งสิ้น 500,000 ที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

สำนักงาน ก.พ. ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 (Paper&Pencil) เปิดรับสมัครสอบทุกระดับรวมทั้งสิ้น 500,000 ที่นั่ง ตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป (จนกว่าที่นั่งสอบจะเต็ม) กรณีไม่เต็มจำนวน จะปิดรับสมัครในวันที่ 11 กรกฎาคม 2565 (ไม่เว้นวันวันหยุดราชการ)

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "กรอกข้อมูลสอบ ก.พ.65" เช็กวิธีที่นี่ ทำไมต้องกรอกล่วงหน้า

- ก.พ 65 ประกาศล่าสุดเช็กที่นี่ ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครสอบของแต่ละศูนย์

 

ผู้สนใจสมัครสอบ สามารถอ่านประกาศการรับสมัครสอบอย่างละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://job3.ocsc.go.th (คลิกที่นี่) (หัวข้อ ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565)

 

ทั้งนี้ ท่านสามารถ “กรอกข้อมูลล่วงหน้า” ก่อนการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2565 (Paper&Pencil) ได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 16.30 น.ก่อนวันรับสมัครสอบ 1 วัน โดยเลือก "การกรอกข้อมูลล่วงหน้าไม่ใช่การสมัครสอบ" (คลิกที่นี่)

 

เงื่อนไข การสมัครสอบ ภาค ก ปี 2565 สามารถเลือกสมัครสอบได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ระหว่าง e-Exam หรือ Paper&Pencil ดังนั้น ผู้ที่สมัครสอบแบบ e-Exam แล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบรอบนี้ได้

 

ก.พ.65 เปิดรับสมัครสอบรวม 5 แสนที่นั่ง เช็กรายละเอียดที่นี่