"ปลดล็อกกัญชา" แจกต้นกัญชา ฟรี เช็กเงื่อนไข เริ่มลงทะเบียน 16 มิ.ย.65

"ปลดล็อกกัญชา" แจกต้นกัญชา ฟรี เช็กเงื่อนไข เริ่มลงทะเบียน 16 มิ.ย.65

"ปลดล็อกกัญชา" กัญชาไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตรจะแจกต้นกัญชาให้ประชาชนที่สนใจ ฟรี 2 ต้น/ครัวเรือน เช็กเงื่อนไข เริ่มลงทะเบียน 16 มิ.ย.65

"ปลดล็อกกัญชา" กัญชาไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตรจะแจกต้นกัญชาให้ประชาชนที่สนใจ ฟรี 2 ต้น/ครัวเรือน สามารถลงทะเบียนแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.2565 เป็นต้นไป ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร (ศวพ.) ของกรมวิชาการเกษตรทั่วประเทศซึ่งมีอยู่ 53 จังหวัด กรณีจังหวัดใดไม่มี ศวพ.ให้ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนั้นๆ หรือ ผ่านระบบออนไลน์

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- จุดอันตราย ! ปลดล็อก "กัญชาไทย” เมื่อ“กฎหมายควบคุม”ออกมาไม่ทัน

- "ปลดล็อกกัญชา" เรื่องต้องรู้ การใช้กัญชาส่งผลกับสมองเด็ก วัยรุ่น สำคัญมาก

- "ลงทะเบียนกัญชา" จดแจ้งปลูกกัญชาในครัวเรือน ทำตามคลิปง่ายๆ ครบทุกขั้นตอน

 

หลังจากการ "ปลดล็อกกัญชา" กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตรจะแจกต้นกัญชาให้ประชาชนที่สนใจครัวเรือนละ 2 ต้น ตามเป้าหมาย 1 ล้านต้นของรัฐบาลหรือประมาณ 500,000 ครัวเรือนด้วยกัน 

 

การแจกต้นกัญชา ฟรี ให้ประชาชน คือ ทั้งหมดเป็นสายพันธุ์ไทย ซึ่งพันธุ์ที่แจกหลักๆคือ พันธุ์อิสระ 01 โดยผู้ที่สนใจต้องการรับ "กัญชา" เพื่อนำไปปลูกฟรี มีเงื่อนไขดังนี้

  • ลงทะเบียนแจ้งความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 16 มิ.ย.2565 เป็นต้นไป ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร (ศวพ.) ของกรมวิชาการเกษตรทั่วประเทศซึ่งมีอยู่ 53 จังหวัด

จังหวัดที่ไม่มีศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตร (ศวพ.) ทำอย่างไร?

กรณีจังหวัดใดไม่มี ศวพ.ให้ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนั้นๆ หรือ ผ่านระบบออนไลน์

 

ทั้งนี้ เนื่องจากขณะนี้มีเมล็ดพันธุ์ "กัญชา" ผิดกฎหมายลักลอบจำหน่ายกันแพร่หลาย ขอประชาชนตรวจสอบก่อนซื้อโดยให้พิจารณาจากใบอนุญาตของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งจะต้องติดแสดงไว้ให้ประชาชนเห็นชัดเจน ผู้ค้ารายใดไม่แสดงให้เห็น ต้องคิดไว้ก่อนว่าอาจเป็นการนำเข้าไม่ถูกต้องหรือเป็นพันธุ์ที่ยังไม่ได้รับรองจากรมวิชาการเกษตรซื้อไปอาจไม่งอกหรือเปอร์เซ็นต์การงอกต่ำไม่คุ้มกับเงินที่เสียไป

 

 

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตรวางแผนแจก 1 ล้านต้นระหว่างเดือน มิ.ย.- ธ.ค.2565  โดยจะจัดแจกได้เดือนละ 1 - 2 แสนต้น ผู้ลงทะเบียนจะได้รับต้นกัญชาหลังลงทะเบียนประมาณ 30 วัน สาเหตุมาจากเพิ่งมีการปลดจากบัญชียาเสพติด กรมวิชาการเกษตรต้องเริ่มเพาะซึ่งต้องใช้เวลาประมาณ 21-30 วันต่อรอบการผลิต  

 

ดังนั้นแต่ละพื้นที่จะรับต้นกัญชาได้ในเวลาที่ต่างกันจนครบ 1 ล้านต้น สำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑลสามารถลงทะเบียนที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ ตั้งแต่ 16 มิ.ย.หรือผ่านระบบออนไลน์ซึ่งกรมฯ จะออกแบบให้ใช้ง่ายที่สุด

 

"กรมได้ตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จพืชกัญชา กัญชง กระท่อม ที่ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสายด่วน (hotline) 1174. เป็นศูนย์รวมความรู้หรือตอบข้อสงสัยเป็นคู่คิดให้กับพี่น้องประชาชนในทุกด้านของพืชทั้ง 3 ชนิด เพราะเรามองว่าอนาคตจะมีการพัฒนาระบบการปลูก การค้าไปอีกหลากหลายด้าน ประชาชนจะไม่ต้องไปเสียเวลาให้มาถามที่นี่จุดเดียวจบครบทุกเรื่อง  และอนาคตจะมีการปรับปรุงระบบให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนทุกมิติ"