"เงินอุดหนุนบุตร" รับเงินผ่าน ธ.ก.ส.มีปัญหา ล่าสุดแจงแล้ว รีบเช็กเลย

"เงินอุดหนุนบุตร" รับเงินผ่าน ธ.ก.ส.มีปัญหา ล่าสุดแจงแล้ว รีบเช็กเลย

การจ่าย "เงินอุดหนุนบุตร" แก่ผู้ปกครองผู้มีสิทธิที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. ซึ่งประสบปัญหาทำให้ทาง กรมบัญชีกลาง ไม่สามารถโอนเงินได้นั้น ล่าสุดมีคำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้

(10 มิ.ย.2565) การจ่าย "เงินอุดหนุนบุตร" แก่ผู้ปกครองผู้มีสิทธิที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส. ซึ่งประสบปัญหาทำให้ทาง กรมบัญชีกลาง ไม่สามารถโอนเงินได้นั้น ล่าสุดมีคำชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องนี้

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "เงินอุดหนุนบุตร" เดือน มิ.ย.65 โอนเงินเข้าวันนี้ ตรวจสอบสถานะเช็กที่นี่

 

เฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ชี้แจงเกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นโดยระบุว่า " ศดร. ขอแจ้งให้ทราบว่าการจ่ายเงินของผู้มีสิทธิที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคาร ธ.ก.ส.จะได้รับการโอนเงินเข้าบัญชีภายใน 12.00 น. เนื่องจากเกิดข้อขัดข้องจากระบบของธนาคารจึงทำให้จ่ายเงินล่าช้ากว่าปกติ

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ศดร.ดย. 10/06/2022"

 

และล่าสุด ทาง ศดร. ได้รับการประสานแจ้งจากทาง กรมบัญชีกลาง ว่า ธนาคาร ธ.ก.ส. โอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิครบทุกรายแล้ว ให้ผู้มีสิทธิทุกรายตรวจสอบบัญชีที่รับเงินอุดหนุน

 

 

ทั้งนี้ โดย กรมบัญชีกลาง โอน "เงินอุดหนุนบุตร" เข้าบัญชีผู้ปกครอง 2,346,696 ราย เป็นมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อเป็นสวัสดิการจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี จำนวนรายละ 600 บาท โดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะของผู้ลงทะเบียนได้ด้วยตนเองที่ http://csgcheck.dcy.go.th (คลิกที่นี่)

 

ตารางโอน "เงินอุดหนุนบุตร" ปี 2565 งวดที่เหลือ

  • เดือนกรกฎาคม 2565   วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565
  • เดือนสิงหาคม 2565    วันพุธ 10 สิงหาคม 2565
  • เดือนกันยายน 2565    วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

 

"เงินอุดหนุนบุตร" รับเงินผ่าน ธ.ก.ส.มีปัญหา ล่าสุดแจงแล้ว รีบเช็กเลย

 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.) ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงปฏิทินการจ่ายอุดหนุนฯ ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชนจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านเพจเฟซบุ๊ก โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด