เช็กปฏิทิน "เงินอุดหนุนบุตร" งวดเดือนมิถุนายน 2565 โอนวันไหนเช็กที่นี่!

เช็กปฏิทิน "เงินอุดหนุนบุตร" งวดเดือนมิถุนายน 2565 โอนวันไหนเช็กที่นี่!

ผู้ปกครองรีบเช็ก "เงินอุดหนุนบุตร" งวดเดือนมิถุนายน 2565 เพื่อรับเงินอุดหนุน 600 บาท ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี โอนเข้าบัญชีวันไหน ตรวจสอบสถานะสิทธิผ่านช่องทางใดได้บ้าง ใครมีสิทธิได้รับบ้าง? 

ความคืบหน้าโครงการ "เงินอุดหนุนบุตร" หนึ่งในมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อเป็นสวัสดิการจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี จำนวนรายละ 600 บาท

สำหรับ งวดเดือนมิถุนายน 2565 นี้ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดการโอน "เงินอุดหนุนบุตร" ในวันอังคาร ที่ 10 มิถุนายน 2565

เบิกจ่าย "เงินอุดหนุนบุตร" ให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

 • ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 - มีนาคม 2565)
 • ผู้มีสิทธิรายใหม่ที่ข้อมูลสมบูรณ์ ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนฯ ก่อนวันที่ 25 เมษายน 2565

ทั้งนี้ กรณีจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ เริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

เช็กปฏิทิน "เงินอุดหนุนบุตร" งวดเดือนมิถุนายน 2565 โอนวันไหนเช็กที่นี่!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ไทมไลน์การโอน "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำปี 2565 มีดังนี้ 

 • เดือนมิถุนายน 2565     วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565
 • เดือนกรกฎาคม 2565   วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565
 • เดือนสิงหาคม 2565    วันพุธ 10 สิงหาคม 2565
 • เดือนกันยายน 2565    วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

เช็กปฏิทิน "เงินอุดหนุนบุตร" งวดเดือนมิถุนายน 2565 โอนวันไหนเช็กที่นี่!

ข้อแนะนำ

 • หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิเป็นประจำ
 • หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ของท่าน ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)
 • หมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่

กรมกิจการเด็กและเยาวชน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ "เงินอุดหนุนบุตร" ประกาศ ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ การได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดด้วยตนเอง สามารถตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ผ่านเว็บลิงค์ csgcheck.dcy.go.th 

โดยการกรอกข้อมูล 4 อย่างหลักๆ และทำตามขั้นตอน ดังนี้

 • กรอกเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
 • กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
 • ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
 • กดค้นหาข้อมูล

ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"

- ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางรัฐ” >> คลิกที่นี่

เช็กปฏิทิน "เงินอุดหนุนบุตร" งวดเดือนมิถุนายน 2565 โอนวันไหนเช็กที่นี่!

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.) หรือติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง