"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นวันที่ 8 มิถุนายน 2565 อัปเดตจากปั๊มน้ำมัน

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นวันที่ 8 มิถุนายน 2565 อัปเดตจากปั๊มน้ำมัน

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นวันที่ 8 มิถุนายน 2565 กลุ่มเบนซิน แก๊สโซฮอล์ และดีเซล จาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ปตท. บางจาก เชลล์ และ PT ขยับเท่าไร ?

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ผู้สื่อข่าวรายงาน การอัปเดต "ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เวลา 18.00 น. กลุ่มเบนซิน, แก๊สโซฮอล์ และ ดีเซล ล่าสุดจาก 3 ปั๊มน้ำมันดัง ประกอบด้วย บมจ.บางจากปิโตรเลียม, บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ โออาร์ และบริษัท เชลล์ แห่งประเทศไทย จำกัด โดยมี ราคาน้ำมันวันนี้ ดังนี้

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เชลล์ (Shell) ( 8 มิ.ย.65 เวลา 18:00 น.)

 • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.55 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 43.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.28 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซลพรีเมียม ราคา 46.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล ราคา 33.94 บาท/ลิตร

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด"  ปตท. ( 8 มิ.ย.65 เวลา 18:00 น.)

 • แก๊สโซฮอล์ 95                            ราคา 44.55 บาท/ลิตร
 • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95     ราคา 50.04 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E20                          ราคา 43.44 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ E85                          ราคา 37.14 บาท/ลิตร
 • แก๊สโซฮอล์ 91                            ราคา 44.28 บาท/ลิตร 
 • เบนซิน 95                                   ราคา 51.96 บาท/ลิตร
 • ดีเซล B7                                     ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล พรีเมียม                              ราคา 45.36 บาท/ลิตร
 • ดีเซลหมุนเร็ว B20                        ราคา 33.94 บาท/ลิตร
 • ดีเซล                                           ราคา 33.94 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด"  เชลล์ (Shell) ( 8 มิ.ย.65 เวลา 18:00 น.)

 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 45.04 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 45.88 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 46.15 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 53.64 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ดีเซล B20 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ ฟิวเซฟ ดีเซล B7 ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล ราคา 34.94 บาท/ลิตร
 • เชลล์ วี-เพาเวอร์ ดีเซล B7 ราคา 50.39 บาท/ลิตร

"ราคาน้ำมันวันนี้ 2565 ล่าสุด" เย็นวันที่ 8 มิถุนายน 2565 อัปเดตจากปั๊มน้ำมัน

อย่างไรก็ตาม ราคาน้ำมัน ข้างต้นเป็นราคากลางที่ยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ ซึ่งอาจมีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์