สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีด "โมเดอร์นา" เข็ม 2 , 3 , 4 ฟรี เช็คเลย!

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีด "โมเดอร์นา" เข็ม 2 , 3 , 4 ฟรี เช็คเลย!

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" เข็ม 2 , 3 , 4 ฟรี สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป เช็คเลยเงื่อนไข!

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" (ฟรี) เข็ม 2 , 3 , 4 สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ให้บริการขนาดเต็มโดส (100 ไมโครกรัม) ฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ลงทะเบียนทาง https://qsmi-booster.kcmh.or.th/ ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป จนกว่าจะเต็มจํานวน

 

 

ลงทะเบียนฉีดวัคซีน "โมเดอร์นา" ฟรี! เข็ม 2 , 3 , 4 สําหรับประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป กับสถานเสาวภา สภากาชาดไทย ให้บริการวัคซีนตามเงื่อนไขดังนี้

 

เข็ม 2

 

 • เคยได้รับซิโนแวค/ ซิโนฟาร์ม/ แอสตร้าเซนเนก้า/ โมเดอร์นา เป็นเข็ม 1 ภายในวันที่ 10 พ.ค.2565

 

เข็ม 3

 

 • เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 10 พ.ค.2565 
 • เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้า ครบ 2 เข็ม โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 10 มี.ค.2565
 • เคยได้รับวัคซีนสูตรไขว้ ดังนี้

-ซิโนแวค+แอสตร้าเซนเนก้า หรือ ซิโนฟาร์ม+แอสตร้าเซนเนก้า 
-ซิโนแวค+โมเดอร์นา หรือ ซิโนฟาร์ม+โมเดอร์นา 
-แอสตร้าเซนเนก้า+โมเดอร์นา โดยฉีดเข็ม 2 ภายในวันที่ 10 มี.ค.2565

 

 

เข็ม 4

 

 • เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 3 หรือ เคยได้รับซิโนแวค 2 เข็ม หรือ ซิโนฟาร์ม 2 เข็ม และได้รับโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3
 •  เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และ 3 
 • เคยได้รับซิโนฟาร์ม/ซิโนแวค เป็นเข็ม 1 และได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3
 •  เคยได้รับแอสตร้าเซนเนก้าเป็นเข็ม 1 , 2 และโมเดอร์นาเป็นเข็ม 3 โดยฉีดเข็ม 3 ภายในวันที่ 10 ก.พ.2565

 

เปิดลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน "โมเดอร์นา" วันที่ 8 มิถุนายน 2565 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป (จนกว่าจะเต็มจํานวน)

 

เลือกฉีดวัคซีนเข็ม 2 , 3 , 4 ได้ในวันที่ 14 , 15 , 16 , 17 , 18 , 21 , 22 , 23 , 24 , 25 , 28 , 29 , 30 มิ.ย. 2565

 

 • กรุณาเลือกวันและเวลารับวัคซีน กดยืนยันจะขึ้นว่า บันทึกข้อมูลสําเร็จให้ถ่ายภาพหน้าจอไว้เป็นหลักฐาน 
 • กรุณานําบัตรประชาชน สมุดฝากครรภ์ ปากกา มาด้วยในวันนัดหมาย
 • สตรีมีครรภ์ต้องมีอายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ในการเข้ารับวัคซีน 
 • กรุณามาตรงตามวันและเวลาที่ได้นัดหมาย

 

หากไม่มาตามวัน และเวลาที่ลงทะเบียนไว้จะถือว่าสละสิทธิ สถานที่ให้บริการฉีดวัคซีน ตึกอํานวยการ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย กรุงเทพฯ (รอบ 11.00 น. กรุณามาก่อนเวลา 11.45 น.)

 

วิธีการเดินทางมาที่สถานเสาวภา คลิก https://citly.me/310u2

 

สถานเสาวภา สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีด "โมเดอร์นา" เข็ม 2 , 3 , 4 ฟรี เช็คเลย!

 

พิสูจน์อักษร โดย....สุรีย์  ศิลาวงษ์