โอด สลากดิจิทัล 80 บาท กระทบคนเร่ขายลอตเตอรี่ วอนรัฐจัดสรรโควตาตัดขายี่ปั๊ว

กลุ่มผู้ค้าเร่ขายลอตเตอรี่โอดได้รับผลกระทบจาก "สลากดิจิทัล" หลังรัฐเปิดขายสลากออนไลน์ใบละ 80 บาท วอนจัดสรรโควตาให้จะได้ขายใบละ 80 บาทเหมือนกัน

วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ที่จังหวัดบุรีรัมย์ กลุ่มผู้ค้าเดินเร่ขาย "ลอตเตอรี่" เผยจำเป็นต้องลดปริมาณการรับซื้อลอตเตอรี่จากยี่ปั๊วลงเกือบครึ่งเหตุกลัวขายไม่ได้แล้วจะเหลือเยอะ หลังได้รับผลกระทบจากรัฐบาลที่เปิดขายสลากออนไลน์ หรือ "สลากดิจิทัล" ในราคาใบละ 80 บาท พร้อมวอนรัฐจัดสรรโควตาให้จะได้ขายใบละ 80 บาทเหมือนกัน

 

 

กรณีที่รัฐบาลขายสลากออนไลน์ หรือ "สลากดิจิทัล" ในราคา 80 บาท กลุ่มผู้ค้าที่มีอาชีพเดินเร่ขายลอตเตอรี่ในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ไม่มีโควตาเป็นของตัวเอง โดยต้องรับซื้อลอตเตอรี่จากยี่ปั๊วมาขายต่ออีกทอด ต่างได้รับผลกระทบหลังจากกองสลากฯได้เปิดจำหน่ายสลากดิจิทัลและมีโครงการขายสลากในราคา 80 บาท อำเภอละ 1 จุด จึงทำให้ประชาชนหันไปซื้อสลากออนไลน์ใบละ 80 บาทมากกว่า

 

ส่งผลให้ผู้ค้าเร่ขายลอตเตอรี่ขายไม่ค่อยได้เหมือนเมื่อก่อน จึงต้องลดปริมาณการรับซื้อลอตเตอรี่จากยี่ปั๊วลงจากเดิมเกือบครึ่ง ซึ่งจากเดิมเคยรับซื้อจากยี่ปั๊วมาขายต่องวดละ 1,000 ใบ แต่พอกองสลากฯมีโครงการขายสลากดิจิทัลในราคาใบละ 80 บาท ก็รับซื้อจากยี่ปั๊วลดลงมาเหลือเพียง 600 ใบเท่านั้น เพราะหากขายไม่หมดก็ต้องแบกรับภาระสลากที่เหลือตกค้างเอง

 

 

นางอำพร อายุ 47 ปี และ น.ส.แสงวลี อายุ 44 ปี ผู้มีอาชีพเร่ขายลอตเตอรี่ บอกตรงกันว่า หลังจากรัฐมีโครงการขายสลากดิจิทัล ในราคาใบละ 80 บาท พวกตนก็ได้รับผลกระทบขายไม่ค่อยได้เหมือนเมื่อก่อน จนต้องลดจำนวนรับซื้อสลากจากยี่ปั๊วลงเกือบครึ่ง เพราะกลัวขายไม่หมด ขณะที่บางคนก็ชะลอยังไม่ขายในงวดนี้ไปก่อน

 

ทั้งนี้จากผลกระทบดังกล่าวก็อยากฝากไปถึงรัฐบาลให้พิจารณาจัดสรรโควตาให้กับคนเดินเร่ขายลอตเตอรี่ จะได้ไม่ต้องไปรับซื้อต่อจากยี่ปั๊วในราคาแพง เฉลี่ยใบละ 91-93 บาท แล้วต้องมาขายต่อใบละ 100 บาท ซึ่งหากมีโควตาเป็นของตัวเองก็จะสามารถขายในราคาใบละ 80 บาทได้

 

โอด สลากดิจิทัล 80 บาท กระทบคนเร่ขายลอตเตอรี่ วอนรัฐจัดสรรโควตาตัดขายี่ปั๊ว

 

ข่าวโดย สุรชัย พิรักษา จ.บุรีรัมย์