แวะปั๊ม! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้น 50 สตางค์ เว้น E85 ขึ้น 30 สตางค์

แวะปั๊ม! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้น 50 สตางค์ เว้น E85 ขึ้น 30 สตางค์

โออาร์ - บางจาก ประกาศปรับขึ้น "ราคาน้ำมัน" กลุ่มเบนซิน และแก๊สโซฮอล์ 50 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ขึ้น 30 สตางค์/ลิตร มีผลพรุ่งนี้ (8 มิ.ย. 65)

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันในกลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์ 50 สตางค์/ลิตร เว้น E85 ปรับขึ้น 30 สตางค์/ลิตร ส่วนน้ำมันในกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม มีผลพรุ่งนี้ (8 มิถุนายน 2565) ตั้งแต่เวลา 05:00 น. เป็นต้นไป

สำหรับ ราคาน้ำมันขายปลีก (ใหม่) วันที่ 8 มิถุนายน 2565 จะเป็นดังนี้

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" (8 มิ.ย. 65) กลุ่มเบนซิน-แก๊สโซฮอล์

เบนซิน อยู่ที่ 51.96 บาทต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 44.55 บาทต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ 91 อยู่ที่ 44.28 บาทต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ E20 อยู่ที่ 43.44 บาทต่อลิตร
แก๊สโซฮอล์ E85 อยู่ที่ 37.14 บาทต่อลิตร 
ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 อยู่ที่ 50.04 บาทต่อลิตร

 

แวะปั๊ม! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้น 50 สตางค์ เว้น E85 ขึ้น 30 สตางค์

"ราคาน้ำมันพรุ่งนี้" (8 ม.ย. 65) กลุ่มดีเซล (คงเดิม)

ดีเซลพรีเมียม        ราคา  46.36  บาทต่อลิตร
ดีเซล B7              ราคา  33.94   บาทต่อลิตร
ดีเซล                    ราคา  33.94   บาทต่อลิตร
ดีเซลหมุนเร็ว B20  ราคา  33.94  บาทต่อลิตร

แวะปั๊ม! พรุ่งนี้น้ำมันขึ้น กลุ่มเบนซิน - แก๊สโซฮอล์ ปรับขึ้น 50 สตางค์ เว้น E85 ขึ้น 30 สตางค์