กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เฝ้า ฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะครบวาระดำรงตำแหน่ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เฝ้า ฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะครบวาระดำรงตำแหน่ง

กรมสมเด็จพระเทพฯพระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เฝ้า ฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะครบวาระดำรงตำแหน่ง ณ วังสระปทุม

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565  สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออก ณ วังสระปทุม พระราชทานพระราชวโรกาสให้ นายอีเดน.วูน (Dr. Eden Woon) อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เฝ้า ฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะครบวาระการดำรงตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 

ในโอกาสนี้ นางชลิตา เลิศวิญญ ผู้อำนวยการฝ่ายความร่วมมือรัฐบาลไทย สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ร่วมเฝ้า ฯ ด้วย

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เฝ้า ฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะครบวาระดำรงตำแหน่ง

กรมสมเด็จพระเทพฯ พระราชทานพระราชวโรกาสให้อธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย เฝ้า ฯ กราบบังคมทูลลา ในโอกาสที่จะครบวาระดำรงตำแหน่ง