การทางพิเศษฯ ลงนามข้อตกลงคุณธรรม ลุยทางด่วน "กระทู้ - ป่าตอง"

การทางพิเศษฯ ลงนามข้อตกลงคุณธรรม ลุยทางด่วน "กระทู้ - ป่าตอง"

กทพ. ลงนามข้อตกลงคุณธรรมร่วมผู้สังเกตการณ์ เดินหน้าสร้างทางด่วนกระทู้ - ป่าตอง 1.4 หมื่นล้านบาท เร่งทบทวนวงเงินลงทุนใหม่ หลังค่าเหล็ก-น้ำมันราคาพุ่ง คาดขยับขึ้น 5% เตรียมเปิดรับฟังความเห็นเอกชน มิ.ย.นี้ ประมูลทันทีปลายปี

นายสุรเชษฐ์ เหล่าพูลสุข ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact) และหนังสือการรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีส่วนได้เสีย โครงการทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายประเสริฐ หวังรัตนปราณี ผู้นำทีมผู้สังเกตการณ์ตามข้อตกลงคุณธรรม ร่วมลงนามในสัญญา

โดย กทพ.ยืนยันว่าจะเดินหน้าเปิดประกวดราคาจัดหาเอกชนร่วมลงทุนในรูปแบบ PPP Net Cost ภายในปีนี้ ซึ่งความคืบหน้าการดำเนินงานในปัจจุบัน อยู่ระหว่างทบทวนวงเงินลงทุนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับต้นทุนราคาค่าเหล็กและค่าน้ำมันที่ปรับขึ้น โดยคาดว่าน่าจะปรับขึ้นอีกประมาณ 5% เหมือนกับโครงการก่อสร้างทางด่วน สายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก อย่างไรก็ตามตัวเลขวงเงินลงทุนที่จะเพิ่มขึ้นที่ชัดเจนนั้น กทพ. ต้องให้ได้ข้อสรุปก่อนการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชน 

การทางพิเศษฯ ลงนามข้อตกลงคุณธรรม ลุยทางด่วน "กระทู้ - ป่าตอง"

ทั้งนี้ กทพ.มีเป้าหมายจะเปิดรับฟังความคิดเห็นจากภาคเอกชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง (Market Sounding) เกี่ยวกับสาระสำคัญของร่างเอกสารสำหรับการคัดเลือกเอกชน (Request for Proposal : RFP) และร่างสัญญา ภายในเดือน มิ.ย. - ก.ค.นี้ จากนั้นจะรวบรวมความคิดเห็นไปพิจารณาปรับปรุงร่าง RFP ก่อนเสนอคณะกรรมการ ม.36 แห่ง พ.ร.บ.การร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 พิจารณาเห็นชอบร่าง RFP และร่างสัญญาต่อไป คาดว่าจะสามารถประกาศเชิญชวนเอกชนได้ในปลายปีนี้ และเปิดให้ยื่นข้อเสนอไม่เกินกลางปี 2566 ลงนามสัญญากับผู้ชนะประมูลปลายปี 2566 เริ่มก่อสร้างต้นปี 2567 และเปิดให้บริการปลายปี 2570

สำหรับโครงการทางด่วน สายกระทู้-ป่าตอง มีความเหมาะสมด้านเศรษฐกิจ มีอัตราผลตอบแทนด้านเศรษฐกิจ (EIRR) เท่ากับ 20.44% เป็นการร่วมลงทุนรูปแบบ PPP Net Cost ในลักษณะของ BTO โดยรัฐรับผิดชอบการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ขณะที่เอกชนรับผิดชอบออกแบบรายละเอียด และการก่อสร้าง รวมถึงการดำเนินงานและบำรุงรักษา (O&M) โดยเอกชนเป็นผู้จัดเก็บรายได้ค่าผ่านทางทั้งหมด ทั้งนี้มีระยะเวลาร่วมลงทุน 35 ปี และคาดว่าในปีแรกที่เปิดให้บริการ จะมีปริมาณจราจรที่ใช้โครงการประมาณ 71,000 คันต่อวัน แบ่งเป็น รถยนต์ 36,000 คันต่อวัน และรถจักรยานยนต์ 35,000 คันต่อวัน

การทางพิเศษฯ ลงนามข้อตกลงคุณธรรม ลุยทางด่วน "กระทู้ - ป่าตอง"

“การลงนามข้อตกลงคุณธรรม และหนังสือการรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีส่วนได้เสีย จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนที่สนใจร่วมลงทุนโครงการนี้ และยกระดับความโปร่งใสของการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อให้เกิดการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ซึ่งการทางฯ เชื่อว่าโครงการนี้จะได้รับการตอบรับอย่างดีจากภาคเอกชน เพราะเปิดกว้างให้กับนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศร่วมลงทุนและยื่นข้อเสนอ”

ทั้งนี้ โครงการทางพิเศษสายกระทู้-ป่าตอง มีวงเงินลงทุน 14,670 ล้านบาท แบ่งเป็น ค่าก่อสร้าง 8,878.33 ล้านบาท และค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 5,792.24 ล้านบาท โดยมีระยะทาง 3.98 กิโลเมตร จะช่วยแก้ไขปัญหาการจราจร และปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4029 ซึ่งเป็นเส้นทางหลักในการเดินทางจากตัวเมืองภูเก็ต ผ่านอำเภอกระทู้ ไปยังหาดป่าตอง มีจุดเริ่มต้นโครงการเชื่อมกับถนนพระเมตตา เป็นทางยกระดับขนาด 4 ช่องจราจรต่อทิศทาง ยกระดับข้ามถนนพิศิษฐ์กรณีย์ จนถึงเขานาคเกิดจากนั้นจึงเป็นอุโมงค์ลอดเขานาคเกิด ระยะทาง 1.85 กิโลเมตร ผ่านช่วงภูเขาจึงเป็นทางยกระดับระยะทาง 1.23 กิโลเมตร จนถึงจุดสิ้นสุดโครงการในพื้นที่ ตำบลกระทู้  อำเภอกระทู้

ในส่วนของโครงการก่อสร้างทางด่วน ส่วนต่อขยาย สายสนามบินภูเก็ต-เกาะแก้ว-กระทู้ ระยะทาง 35 กิโลเมตร ปัจจุบัน กทพ. อยู่ระหว่างการออกแบบรายละเอียด คืบหน้าประมาณ 10% ซึ่ง กทพ.จะพยายามเร่งรัดการดำเนินงาน เพื่อให้การก่อสร้างแล้วเสร็จ และสามารถเปิดให้บริการได้พร้อมกับทางด่วน สายกระทู้-ป่าตองในปลายปี 2570