อัปเดต "โควิดวันนี้" 15 จังหวัดติดเชื้อสูง กทม.พุ่ง 2,347 จับตาขอนแก่น บุรีรัมย์ ปากน้ำ

อัปเดต "โควิดวันนี้" 15 จังหวัดติดเชื้อสูง กทม.พุ่ง 2,347 จับตาขอนแก่น บุรีรัมย์ ปากน้ำ

เกาะติดเช็คอัปเดตล่าสุด "โควิดวันนี้" 15 จังหวัดติดเชื้อสูง กทม.ยอดพุ่ง 2,347 ราย จับตาขอนแก่น บุรีรัมย์ ปากน้ำสมุทรปราการ

อัปเดตต่อเนื่อง เกาะติดสถานการณ์ โควิดวันนี้ 1 มิถุนายน 2565 เกาะติดความคืบหน้าสถานการณ์ติดเชื้อ COVID จากศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) เช็ก 15 จังหวัดติดเชื้อสูง กทม.ยอดพุ่ง 2,347 ราย จับตาขอนแก่น บุรีรัมย์ สมุทรปราการ

อัปเดต "โควิดวันนี้" 15 จังหวัดติดเชื้อสูง กทม.พุ่ง 2,347 จับตาขอนแก่น บุรีรัมย์ ปากน้ำ

 

อัปเดต "โควิดวันนี้" 15 จังหวัดติดเชื้อสูง กทม.พุ่ง 2,347 จับตาขอนแก่น บุรีรัมย์ ปากน้ำ
 

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 11.30 น.

สถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศ

ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565

ผู้ป่วยรายใหม่ 4,563 ราย

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,231,585 ราย

หายป่วยแล้ว 2,217,208 ราย

เสียชีวิตสะสม 8,349 ราย

----------------------------

ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563

ผู้ป่วยยืนยันสะสม 4,455,020 ราย

หายป่วยแล้ว 4,385,702 ราย

เสียชีวิตสะสม 30,047 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 - 31 พฤษภาคม 2565

มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 137,763,012 โดส

----------------------------

วันที่ 31 พฤษภาคม 2565 มีผู้รับการฉีดวัคซีน

เข็มที่ 1 จำนวน 13,377 ราย

เข็มที่ 2 จำนวน 35,238 ราย

เข็มที่ 3 จำนวน 72,124 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัปเดต "โควิดวันนี้" 15 จังหวัดติดเชื้อสูง กทม.พุ่ง 2,347 จับตาขอนแก่น บุรีรัมย์ ปากน้ำ
 

สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทั่วโลก

วันพุธที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น.

ยอดผู้ติดเชื้อรวม 532,804,371 ราย

อาการรุนแรง 37,406 ราย

รักษาหายแล้ว 503,777,163 ราย

เสียชีวิต 6,313,694 ราย

อันดับประเทศที่มีผู้ติดเชื้อสูงสุด

1. สหรัฐอเมริกา จำนวน 85,901,797 ราย

2. อินเดีย จำนวน 43,161,366 ราย

3. บราซิล จำนวน 31,019,038 ราย

4. ฝรั่งเศส จำนวน 29,519,253 ราย

5. เยอรมนี จำนวน 26,369,774 ราย

ประเทศไทย อยู่ในอันดับที่ 24 จำนวน 4,455,020 ราย

ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19

ศูนย์ข้อมูลCOVID19

อัปเดต "โควิดวันนี้" 15 จังหวัดติดเชื้อสูง กทม.พุ่ง 2,347 จับตาขอนแก่น บุรีรัมย์ ปากน้ำ

จำนวนการได้รับวัคซีนสะสม (28 ก.พ. 2564 - 31 พ.ค. 2565)

รวม 137,763,012 โดส ใน 77 จังหวัด

ภาพรวมยอดฉีดวัคซีน วันที่ 31 พฤษภาคม 2565

ยอดฉีดทั่วประเทศ 120,739 โดส

เข็มที่ 1 : 13,377 ราย

เข็มที่ 2 : 35,238 ราย

เข็มที่ 3 : 72,124 ราย

----------------------------

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 1 สะสม : 56,749,665 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 2 สะสม : 52,672,798 ราย

จำนวนผู้ได้รับวัคซีน เข็มที่ 3 สะสม : 28,340,549 ราย

แหล่งข้อมูล : MOPH-IC

อัปเดต "โควิดวันนี้" 15 จังหวัดติดเชื้อสูง กทม.พุ่ง 2,347 จับตาขอนแก่น บุรีรัมย์ ปากน้ำ

1 มิ.ย. 2565 สธ. ปรับระบบรายงานโควิด เฉพาะผู้ป่วยรักษาใน รพ.

แนะ 3 กลุ่ม ตรวจ ATK ทุกสัปดาห์

1. กลุ่มผู้มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ

2. กลุ่มผู้ดูแลใกล้ชิดกลุ่มเสี่ยง

3. กลุ่มผู้ที่อยู่ในสถานที่รวมตัวจำนวนมาก

ที่มา : กระทรวงสาธารณสุข

อัปเดต "โควิดวันนี้" 15 จังหวัดติดเชื้อสูง กทม.พุ่ง 2,347 จับตาขอนแก่น บุรีรัมย์ ปากน้ำ

เริ่มแล้ววันนี้ กทม. ผ่อนปรนเปิด “ผับ บาร์ คาราโอเกะ” นั่งดื่มได้ถึงเที่ยงคืน ปฏิบัติตาม COVID Free Setting อย่างเคร่งครัด

คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบประกาศกรุงเทพมหานคร ดังนี้

สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้ดำเนินการได้เฉพาะสถานที่ที่ผ่านมาตรฐาน Thai Stop COVID 2Plus และยื่นขออนุญาตกับสำนักงานเขตพื้นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปฏิบัติตาม COVID Free Setting ดังนี้

1) เปิดให้บริการ และ จำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไม่เกิน 24.00 น. //งดกิจกรรมที่ทำให้เกิดความแออัด

2) ผู้ประกอบการ หรือผู้ให้บริการ (พนักงาน นักร้อง นักดนตรี บุคคลที่เกี่ยวข้อง) ต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้น // ตรวจ ATK ทุก 7 วัน //คัดกรองความเสี่ยงด้วย Thai Save Thai (TST)

3) ผู้ประกอบการ ต้องจัดให้มีการตรวจสอบประวัติการรับวัคซีนของผู้รับบริการ โดยต้องได้รับวัคซีนตามเกณฑ์และเข็มกระตุ้นเท่านั้น และผู้รับบริการต้องปฏิบัติตามมาตรการ Universal Prevention ทั้งนี้ กลุ่ม 608 แนะนำเลี่ยงการเข้ารับบริการ

สถานที่ ที่เปิดดำเนินการได้โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ได้แก่ สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย ตัดผม ทำเล็บ สัก สปา นวดแผนไทย ยิม ฟิตเนสที่เป็นห้องปรับอากาศ โรงมหรสพ โรงละคร สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบสมุนไพร ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป

ดาวน์โหลดประกาศ กทม. เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 53

ที่มา : กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์

อัปเดต "โควิดวันนี้" 15 จังหวัดติดเชื้อสูง กทม.พุ่ง 2,347 จับตาขอนแก่น บุรีรัมย์ ปากน้ำ