เช็กราคา "ก๊าซหุงต้ม" (LPG) - "ราคาน้ำมันวันนี้" 1 มิ.ย.2565 ขยับเท่าไหร่ ?

เช็กราคา "ก๊าซหุงต้ม" (LPG) - "ราคาน้ำมันวันนี้" 1 มิ.ย.2565 ขยับเท่าไหร่ ?

อัปเดตราคาพลังงานในประเทศไทย "ก๊าซหุงต้ม" (LPG) และ "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 1 มิถุนายน 2565 ขยับเท่าไหร่ ? เช็กเลย

ติดตามราคาพลังงานในประเทศไทย วันที่ 1 มิถุนายน 2565 ภายหลังคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ที่กำหนดขยับขึ้นราคา "ก๊าซหุงต้ม" (LPG) 3 เดือน เดือนละ 1 บาทต่อ กก. ตั้งแต่เมษายน-มิถุนายน 2565 เพื่อสะท้อนราคาที่แท้จริงในตลาดโลก

ราคา "ก๊าซหุงต้ม" (LPG) ล่าสุด 1 มิถุนายน 2565

ปรับราคาเพิ่มกิโลกรัม (กก.) ละ 1 บาท ส่งผลให้ ราคา LPG ขนาดถัง 15 กก. จะปรับขึ้น  15 บาท ไปอยู่ที่ 363 บาท จากเดือนพ.ค.อยู่ที่ 348 บาท/ถัง 15 กก. ซึ่งเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องจากเดือนเม.ย.อยู่ที่ 333 บาท/ถัง 15 กก. โดยกองทุนน้ำมันได้อุดหนุนถังละ 100 บาท จากราคาจริง 460 บาท

ส่วนเดือนกรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ต้องรอนโยบายจาก กบง.อีกครั้ง 

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ขณะที่ คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (กบน.) มีมติคงราคาดีเซล สัปดาห์นี้ลิตรละ 33 บาท มีผลตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค.2565 เป็นต้นไป เพราะราคาต้นทุนของราคาน้ำมันดีเซล (Gas Oil) ยังคงผันผวน ส่งผลให้ "ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด 1 มิถุนายน 2565 ราคาขายปลีกจาก บริษัท ปตท. นํ้ามันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ขยับดังนี้

 

"ราคาน้ำมันวันนี้" ล่าสุด วันที่ 1 มิถุนายน 2565 

  • แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 44.65 บาท/ลิตร
  • ซูเปอร์พาวเวอร์ แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 50.14 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E20 ราคา 43.54 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ E85 ราคา 37.24 บาท/ลิตร
  • แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 44.38 บาท/ลิตร 
  • เบนซิน 95 ราคา 52.06 บาท/ลิตร
  • ดีเซล B7 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
  • ดีเซล พรีเมี่ยม ราคา 44.36 บาท/ลิตร
  • ดีเซลหมุนเร็ว B20 ราคา 32.94 บาท/ลิตร
  • ดีเซล ราคา 32.94 บาท/ลิตร

ทั้งนี้ "ราคาน้ำมัน" ข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่