1 มิ.ย.นี้ ปรับขึ้นราคา "ก๊าซหุงต้ม" (LPG) ถังละ 15 บาท

1 มิ.ย.นี้ ปรับขึ้นราคา "ก๊าซหุงต้ม" (LPG) ถังละ 15 บาท

ราคาพลังงานพุ่งต่อเนื่อง! เดือนมิถุนายน 2565 ปรับขึ้นราคา "ก๊าซหุงต้ม" (LPG) เป็นรอบที่ 3 กิโลกรัมละ 1 บาท ถังขนาด 15 กิโลกรัม พุ่งเป็นถังละ 363 บาท จากเดือนพ.ค.อยู่ที่ 348 บาท

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 จะมีการปรับขึ้นราคา "ก๊าซหุงต้ม" (LPG) ตามที่คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ( กบง. ) ได้เคยมีมติให้ทยอยปรับขึ้นราคาก๊าซหุงต้ม (LPG) เพื่อสะท้อนราคาที่แท้จริงในตลาดโลก เพื่อสะท้อนราคาที่แท้จริงในตลาดโลก และเพื่อเสถียรภาพเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งถือเป็นการปรับรอบที่ 3 รวมปรับราคาไปแล้ว 45 บาทต่อถัง

 

1 มิ.ย.นี้ ปรับขึ้นราคา "ก๊าซหุงต้ม" (LPG) ถังละ 15 บาท

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

สำหรับ "ก๊าซหุงต้ม" จะเริ่มปรับราคาเพิ่มกิโลกรัม (กก.) ละ 1 บาท ส่งผลให้ ราคา LPG ขนาดถัง 15 กก. จะปรับขึ้น  15 บาท ไปอยู่ที่ 363 บาท/ถัง 15 กก. จากเดือนพ.ค.อยู่ที่ 348 บาท/ถัง 15 กก. ซึ่งเป็นการปรับขึ้นต่อเนื่องจากเดือนเม.ย.อยู่ที่ 333 บาท/ถัง 15 กก. โดยกองทุนน้ำมันได้อุดหนุนถังละ 100 บาท จากราคาจริง 460 บาท

สำหรับ ฐานะกองทุนน้ำมัน วันที่ 29 พ.ค.2565 ติดลบ 81,395 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • บัญชีน้ำมันติดลบ 45, 968 ล้านบาท
  • บัญชีก๊าซหุงต้มติดลบ 35,427 ล้านบาท

กระแสเงินสดรวม 9,803 ล้านบาท แบ่งเป็น

  • บัญชีเงินฝากธนาคารที่ 3,228 ล้านบาท
  • บัญชีเงินฝากที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 6,565 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี รัฐยังดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางที่เป็นผู้มี "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" หรือ "บัตรคนจน" ได้เพิ่มวงเงินส่วนลดซื้อ "ก๊าซหุงต้ม" จากเดิม 45 บาท เป็น 100 บาท ช่วง 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. - ก.ค.2565 และสำหรับผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ให้ส่วนลดซื้อก๊าซหุงต้มไม่เกิน 100 บาทต่อรายต่อเดือน เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือน พ.ค. - ก.ค.2565