“หมอชนะ” ยุติให้บริการ 1 มิ.ย.นี้ หลังสถานการณ์โควิด-19 ลดลงต่อเนื่อง

“หมอชนะ” ยุติให้บริการ 1 มิ.ย.นี้ หลังสถานการณ์โควิด-19 ลดลงต่อเนื่อง

"หมอชนะ" แอปฯ ที่ใช้สำหรับตรวจสอบพิกัด และประเมินความเสี่ยงในการติดโควิด-19 ประกาศยุติให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ลดลงต่อเนื่อง

กระทรวงสาธารณสุข แจ้งตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป แอปพลิเคชัน  "หมอชนะ" ที่จะช่วยคนไทยชนะ COVID-19 มาชนะไปด้วยกัน ประกาศยุติให้บริการ หลังเปิดให้ประชาชนใช้สำหรับการเช็กอิน ส่งบันทึกข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้งานแบบอัตโนมัติ เนื่องสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น และรองรับโรคโควิดเป็นโรคประจำถิ่น ทั้งนี้ หน่วยงานที่รับผิดชอบจะลบข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ "หมอชนะ" ต่อไป

 

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

"หมอชนะ" ถือกำเนินขึ้นเมื่อเดือน เม.ย. 2563 ที่ผ่านมา โดยความร่วมมือระหว่างภาครัฐนำโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. และกระทรวงสาธารณสุข กับภาคเอกชน นำโดยกลุ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อิสระ ภายใต้ชื่อ "Code for Public" และกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์

"หมอชนะ" คือ ระบบเก็บข้อมูลการเดินทางของประชาชน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบและประเมินระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด-19 จากสถานที่ต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งยังสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ในการวิเคราะห์ระดับความเสี่ยงในการติดเชื้อของประชาชนที่เข้ารักษาได้อย่างรวดเร็ว แม่นยำ เสริมมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ให้มีประสิทธิภาพและวัดผลได้ โดยระบบจะแบ่งระดับของความเสี่ยงเป็น 4 ระดับ คือ

สีเขียว : สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงต่ำมาก ซึ่งเป็นคนที่ไม่มีอาการ ไม่มีประวัติไปต่างประเทศ หรือใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

สีเหลือง : สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงน้อย ซึ่งอาจจะมีอาการไข้หวัด แต่ไม่มีประวัติไปต่างประเทศ หรือใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา

สีส้ม : สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยง เพราะเป็นคนที่มีประวัติไปต่างประเทศ หรือใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา แต่ไม่แสดงอาการ หรือมีอาการไม่เด่นชัด คนในกลุ่มนี้ต้องกักตัวอยู่กับบ้านจนครบ 14 วัน พร้อมทั้งเฝ้าระวัง ถ้ามีอาการควรรีบไปโรงพยาบาลทันที

สีแดง : สำหรับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูงมาก เพราะทั้งมีอาการ และมีประวัติไปต่างประเทศ หรือใกล้ชิดผู้มีความเสี่ยงในช่วง 14 วันที่ผ่านมา จะต้องรีบไปโรงพยาบาลทันที

“หมอชนะ” ยุติให้บริการ 1 มิ.ย.นี้ หลังสถานการณ์โควิด-19 ลดลงต่อเนื่อง