เช็คสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" งวดพฤษภาคม 2565 โอนวันไหนเช็คที่นี่!

เช็คสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" งวดพฤษภาคม 2565 โอนวันไหนเช็คที่นี่!

ผู้ปกครองรีบเช็ค "เงินอุดหนุนบุตร" งวดเดือนพฤษภาคม 2565 เพื่อรับเงินอุดหนุน 600 บาท ตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึง 6 ปี โอนวันไหน ใครมีสิทธิได้รับบ้าง? พร้อมเปิดวิธีเช็คสิทธิที่นี่

ติดตามความคืบหน้าโครงการ "เงินอุดหนุนบุตร" หนึ่งในมาตรการที่ภาครัฐออกมาเพื่อเป็นสวัสดิการจ่ายเงินอุดหนุนช่วยเหลือเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งจะเป็นการจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิดจนถึงอายุครบ 6 ปี จำนวนรายละ 600 บาท

โดยผู้ที่จะลงเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ  "เงินอุดหนุนบุตร" นี้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

คุณสมบัติเด็กแรกเกิดที่มีสิทธิ

 • มีสัญชาติไทย (พ่อแม่มีสัญชาติไทย หรือพ่อหรือแม่มีสัญชาติไทย)
 • เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี
 • อาศัยอยู่กับผู้ปกครองที่อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย
 • ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

สำหรับงวดเดือนพฤษภาคม 2565 นี้ กรมบัญชีกลาง ได้กำหนดการโอน "เงินอุดหนุนบุตร" ในวันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565

เช็คสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" งวดพฤษภาคม 2565 โอนวันไหนเช็คที่นี่!

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ไทมไลน์การโอน "เงินอุดหนุนบุตร" ประจำปี 2565 มีดังนี้ 

 • เดือนพฤษภาคม 2565  วันอังคาร ที่ 10 พฤษภาคม 2565
 • เดือนมิถุนายน 2565     วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2565
 • เดือนกรกฎาคม 2565   วันศุกร์ 8 กรกฎาคม 2565
 • เดือนสิงหาคม 2565    วันพุธ 10 สิงหาคม 2565
 • เดือนกันยายน 2565    วันศุกร์ ที่ 9 กันยายน 2565

เช็คสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" งวดพฤษภาคม 2565 โอนวันไหนเช็คที่นี่!

เบิกจ่าย "เงินอุดหนุนบุตร" ให้กับผู้มีสิทธิ ดังนี้

 • ผู้มีสิทธิรับเงินอุดหนุนรายเดิม (กลุ่มเด็กที่เกิดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559 เป็นต้นไป) จ่ายตรงงวด จำนวน 600 บาทต่อเดือน
 • ผู้มีสิทธิรายใหม่ ที่ข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนฯ ก่อนวันที่ 25 ธันวาคม 2565

กรณีจ่ายย้อนหลังในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ จะเริ่มได้รับเงินในเดือนที่ยื่นขอรับสิทธิ

กรมกิจการเด็กและเยาวชน โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ "เงินอุดหนุนบุตร" ประกาศ ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ การได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดด้วยตนเอง สามารถตรวจสอบได้ 2 ช่องทาง ดังนี้

ผ่านเว็บลิงค์ csgcheck.dcy.go.th โดยการกรอกข้อมูล 4 อย่างหลักๆ และทำตามขั้นตอน ดังนี้

 • กรอกเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
 • กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
 • ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
 • กดค้นหาข้อมูล

เช็คสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" งวดพฤษภาคม 2565 โอนวันไหนเช็คที่นี่!

ผ่านแอปพลิเคชัน "ทางรัฐ"

 

- ดาวน์โหลดแอปฯ “ทางรัฐ” >> คลิกที่นี่

เช็คสิทธิ "เงินอุดหนุนบุตร" งวดพฤษภาคม 2565 โอนวันไหนเช็คที่นี่!

ข้อแนะนำกรณีลงทะเบียน "เงินอุดหนุนบุตร" แล้ว

ผู้ปกครองที่ลงทะเบียนในโครงการฯ แล้ว ให้หมั่นตรวจสอบข้อมูลของท่านในระบบตรวจสอบสิทธิอยู่เป็นประจำ หากมีการเปลี่ยนแปลง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ควรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้แก้ไขข้อมูลของท่านให้เป็นปัจจุบัน (เพื่อการติดตามของเจ้าหน้าที่จะได้รวดเร็ว)

อีกทั้ง ต้องหมั่นตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนของท่าน ว่าใช้งานได้หรือไม่ หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

โทรศัพท์หมายเลข 08 2091 7245, 08 2037 9767, 08 3431 3533, 06 5731 3199 (ในวันเวลาราชการ จันทร์ - ศุกร์ ระหว่างเวลา 08.30 - 17.00 น.) หรือติดต่อศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. โทร. 1300 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือคลิกที่นี่