โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ จำนวน 2 ฉบับ

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ จำนวน 2 ฉบับ

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ จำนวน 2 ฉบับ

เมื่อวันที่ 26 พ.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ จำนวน 2 ฉบับ ดังนี้

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นายสมภพ ประทุม ข้าราชการตุลาการ ตำแหน่ง ผู้พิพากษาประจำศาล ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษาประจำสำนักงานศาลยุติธรรม

 

ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2565

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ จำนวน 2 ฉบับ

วันเดียวกันนี้ เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการศาลยุติธรรมพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการตุลาการ ความว่า

มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายศุภกิจ แย้มประชา ข้าราชการศาลยุติธรรม ซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมมีมติรับโอนกลับเข้ารับตำแหน่ง ข้าราชการตุลาการ พ้นจากตำแหน่ง รองเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ผู้พิพากษา ศาลชั้นต้นประจำสำนักประธานศาลฎีกา

 

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการตุลาการ จำนวน 2 ฉบับ

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี