ปภ.แจงกรณีทุ่นตรวจวัดคลื่น "สึนามิ" ไม่แสดงผลหน้าเว็บ

ปภ.แจงกรณีทุ่นตรวจวัดคลื่น "สึนามิ" ไม่แสดงผลหน้าเว็บ

ปภ.แจงกรณีเว็บไซต์ National Data Buoy Centre ไม่แสดงข้อมูลของทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิของไทย พบทุ่นหนึ่งหลุดจากรัศมีแต่เก็บกู้ได้แล้ว คาดติดตั้งทุ่นทดแทน พ.ย.นี้

วันนี้ (25 พ.ค.65) เวลา 14.00 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เผยกรณีมีการตั้งข้อสังเกตทางสื่อสังคมออนไลน์ถึงการตรวจสอบข้อมูลการทำงานของทุ่นนตรวจวัด "สึนามิ" ของไทยที่ได้ติดตั้งในทะเลอันดามันและมหาสมุทรอินเดีย จำนวน 2 ทุ่น พบว่าไม่มีข้อมูลของทุ่นดังกล่าวแสดงผลทางหน้าเว็บไซต์ National Data Buoy Centre

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ขอให้ข้อมูลและข้อเท็จจริงในกรณีข้อสังเกตดังกล่าวว่า ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ (ศภช.) ปภ. ได้มีการติดตั้งทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิ จำนวน 2 ทุ่น ได้แก่

ทุ่นตัวที่ 1 ทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย สถานี 23401 ห่างจากเกาะภูเก็ตไปทางทิศตะวันตก เป็นระยะทาง 965 กิโลเมตร

ทุ่นตัวที่ 2 ทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามัน สถานี 23461 ห่างจากเกาะภูเก็ตประมาณ 340 กิโลเมตร

ซึ่งได้ทำการบำรุงรักษาทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุก 2 ปี ตามมาตรฐานการบำรุงรักษาขององค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) และเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

ทุ่นตัวที่ 1 ซึ่งเป็นทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในมหาสมุทรอินเดีย สถานี 23401 ได้หลุดลอยออกจากตำแหน่งรัศมีการติดตั้งและหยุดส่งสัญญาณ ซึ่งได้ดำเนินการเก็บกู้ทุ่นคืนได้แล้ว โดยผู้ผลิตและติดตั้งทุ่นได้กำหนดติดตั้งทุ่นทดแทนของเดิมที่หลุดไปภายในเดือนพฤศจิกายน 2565 ที่จะถึงนี้

สำหรับ ทุ่นตัวที่ 2 ทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามัน สถานี 23461 จากการเฝ้าระวังติดตามของ ปภ. เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 อุปกรณ์ตรวจวัดคลื่นสึนามิของทุ่นดังกล่าวมีการส่งข้อมูลในลักษณะผิดปกติ ซึ่งองค์การบริหารสมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติ (NOAA) อยู่ระหว่างตรวจสอบสาเหตุการส่งข้อมูลผิดปกติ จึงได้ปิดการแสดงผลข้อมูลทางหน้าเว็บไซต์ National Data Buoy Centre เป็นการชั่วคราว

ทั้งนี้ ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้ทำการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นแล้วพบว่าทุ่นตรวจวัดคลื่นสึนามิในทะเลอันดามัน สถานี 23461 ยังคงทำงานและส่งข้อมูลการตรวจวัดการเปลี่ยนแปลงระดับน้ำได้เป็นปกติ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างประสานผลการตรวจสอบจาก NOAA และขอให้แสดงผลข้อมูลทุ่นในเว็บไซต์ National Data Buoy Centre ดังเดิม

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ยังคงปฏิบัติภารกิจการติดตาม เฝ้าระวัง และแจ้งเตือนสึนามิตามระเบียบปฏิบัติประจำ (Standard Operating Procedure : SOP) ด้านการแจ้งเตือนภัย "สึนามิ" ฝั่งอันดามัน พร้อมทั้งนำข้อมูลจากต่างประเทศมาใช้มาประกอบการวิเคราะห์และแจ้งเตือนการเกิดสึนามิ ติดตามข้อมูลจากเครื่องมือเฝ้าระวังของหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งภายในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง

โดยเชื่อมโยงข้อมูลที่บ่งชี้ว่าจะเกิดสึนามิอย่างรอบด้านบนฐานข้อมูลเชิงวิชาการ รวมถึงได้มีการวางระบบเตือนภัย "สึนามิ" ให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพในทุกพื้นที่เสี่ยงภัย ซึ่งสามารถกระจายข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือนสึนามิได้แม่นยำผ่านหลากหลายช่องทางให้เข้าถึงระดับพื้นที่ รวดเร็ว เพื่อให้ประชาชนเตรียมพร้อมอพยพหนีภัยสึนามิได้อย่างทันท่วงที

ปภ.แจงกรณีทุ่นตรวจวัดคลื่น "สึนามิ" ไม่แสดงผลหน้าเว็บ