แผ่นดินไหวเขย่า "ญี่ปุ่น" ขนาด 7.3 เตือนสึนามิชายฝั่ง "มิยางิ-ฟุคุชิมะ"

แผ่นดินไหวเขย่า "ญี่ปุ่น" ขนาด 7.3 เตือนสึนามิชายฝั่ง "มิยางิ-ฟุคุชิมะ"

ด่วน! "ศภช." แจ้งแผ่นดินไหวขนาด 7.3 บริเวณ Near East Coast of Honshu เตือนสึนามิชายฝั่งจังหวัด "มิยางิ-ฟุคุชิมะ"

วันที่ 16 มี.ค. เวลา 21.52 น. ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ(ศภช.) แจ้งว่า เมื่อเวลา 21.36 น. เกิดแผ่นดินไหวในทะเล ขนาด 7.3 ความลึก 60 กิโลเมตร บริเวณ Near East Coast of Honshu, Japan ประมาณ 4,200 กิโลเมตร ไม่มีผลกระทบต่อประเทศไทย หากมีข้อมูลเพิ่มเติม ศภช. ปภ.จะแจ้งให้ทราบเป็นระยะต่อไป

แผ่นดินไหวเขย่า "ญี่ปุ่น" ขนาด 7.3 เตือนสึนามิชายฝั่ง "มิยางิ-ฟุคุชิมะ"

แผ่นดินไหวเขย่า "ญี่ปุ่น" ขนาด 7.3 เตือนสึนามิชายฝั่ง "มิยางิ-ฟุคุชิมะ"

ทั้งนี้ มีรายงานเตือนสึนามิขนาด 1 เมตร บริเวณชายฝั่งตะวันออกที่จังหวัดมิยางิ และฟุคุชิมะ