เครื่องบินซี 130 ยางแตกคารันเวย์ ทอ.ขออภัยปิดสนามบินอุบลราชธานีถึง 3 ทุ่ม

เครื่องบินซี 130 ยางแตกคารันเวย์ ทอ.ขออภัยปิดสนามบินอุบลราชธานีถึง 3 ทุ่ม

เครื่องบินซี130 กองทัพอากาศ ประสบอุบัติเหตุล้อยางแตก ปิดสนามบินอุบลราชธานี จนถึง 21.00 น.ของวันนี้ พร้อมขออภัยประชาชนทำเดือดร้อน

25 พ.ค.2565 พลอากาศตรี ประภาส สอนใจดี โฆษกกองทัพอากาศ ชี้แจงเรื่องอุบัติการณ์เครื่องบิน C130 ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี โดยมีรายละเอียดดังนี้ เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 11.30 น. เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 8 หมายเลข 07/23 ของกองทัพอากาศ ทำการบินภารกิจการบินรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานราชการ ณ กองบิน 21จังหวัดอุบลราชธานี ในขณะทำการลงจอด ณ ท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี นักบินได้ทำการชะลอ
เพื่อลดความเร็วเครื่องบินด้วยระบบห้ามล้อปกติ (Normal brake) พบว่าไม่สามารถหยุดเครื่องบินได้จึงตัดสินใจใช้ระบบห้ามล้อสำรอง (Emergency brake) เพื่อควบคุมไม่ให้เครื่องบินไถลออกนอกทางวิ่ง (Runway) ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินหรือเป็นอันตรายต่อประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง
โดยหลังจากที่สามารถควบคุมเครื่องบินให้หยุดบนทางวิ่งด้วยความปลอดภัยแล้ว 

พบว่า ยางล้อหลัง (After Main Landing Gears) ของเครื่องบินได้รับความเสียหายทั้ง 2 ข้าง ไม่สามารถทำการควบคุมเครื่องบินเข้าสู่ทางขับ (Taxiway) และไม่สามารถทำการลากจูงเครื่องบินได้ ส่งผลกระทบต่อการจราจรและการใช้งานของท่าอากาศยานนานาชาติอุบลราชธานี

ขณะนี้กองทัพอากาศอยู่ระหว่างการประสานงานแก้ไขข้อขัดข้อง เพื่อให้สามารถเคลื่อนย้ายเครื่องบิน
ออกจากทางวิ่งให้ได้โดยเร็วที่สุดภายใต้มาตรการด้านนิรภัยการบิน (Flight Safety) ทั้งนี้ กองทัพอากาศได้ประสานงานกับสนามบินอุบลราชธานี เพื่อทำการออกประกาศผู้ทำการในอากาศ (Notice to Airmen)
ให้สายการบินอื่น ๆ ได้ทราบถึงเหตุการณ์ดังกล่าวเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางการบินและการใช้งานท่าอากาศยานป้องกันการเกิดอุบัติเหตุในห้วงระยะเวลาที่ดำเนินการแก้ไขข้อขัดข้อง คาดการณ์ว่าจะสามารถเปิดสนามบินได้ในเวลา 21.00 น. กองทัพอากาศต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นต่อพี่น้องประชาชนที่มีความจำเป็นในการเดินทางและจะดำเนินการแก้ไขข้อขัดเพื่อให้สามารถทำการบินตามปกติได้โดยเร็วที่สุด