“พนักงานออฟฟิศ” เลือกอะไรดี “บำเหน็จ-บำนาญ”หลังม.33 ปรับสิทธิ “เงินชราภาพ”

“พนักงานออฟฟิศ” เลือกอะไรดี “บำเหน็จ-บำนาญ”หลังม.33 ปรับสิทธิ “เงินชราภาพ”

ร่างพ.ร.บ.ประกันสังคม มีการปรับเปลี่ยนให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกเงิน "เงินนำเหน็จ" "เงินบำนาญ" ได้เอง โดยมีรายละเอียดคือ

พนักงานออฟฟิศควรรู้ไว้  “ประกันสังคม ม.33” มีการปรับเปลี่ยน พ.ร.บ.ประกันสังคม โดยการเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตน โดยข้อสำคัญคือ ผู้ประกันตนสามารถรับเลือกรับ “เงินชราภาพ” แบบ “บำเหน็จ” หรือ “บำนาญ” เพื่อให้เข้าใจอย่างถ่องแท้มากขึ้น กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ สรุปสาระสำคัญของพ.ร.บ.ประกันสังคม ส่วนของการเพิ่มสิทธิประโยชน์ผู้ประกันตนว่ามีรายละเอียดอย่างไรบ้าง เพื่อให้ตัดสินใจง่ายขึ้นแก่การเลือกบำเหน็จ หรือบำนาญ

  • บำเหน็จชราภาพ คืออะไร?

เงินบำเหน็จชราภาพ คือเงินตอบแทนผู้อยู่ในสิทธิประกันสังคม เฉพาะกรณี คือ คนที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง หรือกรณีเป็นผู้ทุพพลภาพหรือตายก่อนอายุ 55 ปีบริบูรณ์จะได้รับเงินเป็นเงินบำเหน็จชราภาพ 

โดยรูปแบบการจ่าย : เป็นการจ่ายครั้งเดียวก้อนเดียว

วิธีคำนวณสิทธิที่ได้รับ : จ่ายสมทบน้อยกว่า 12 เดือน ได้เงินสมทบเท่าที่ผู้ประกันตนจ่าย

จ่ายสมทบ : เงินออมชราภาพของผู้ประกันตน + เงินสมทบนายจ้าง + ผลประโยชน์ตอบแทน

  • บำนาญชราภาพ คืออะไร?

เงินบำนาญชราภาพ คือเงินตอบแทนผู้อยู่ในสิทธิประกันสังคม โดยจะได้สิทธินี้ก็ต่อเมื่อจ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน (15 ปี) และมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผู้ประกันตนสิ้นสุดลง

โดยรูปแบบการจ่าย : จ่ายรายเดือนตลอดชีพ

วิธีคำนวณสิทธิที่ได้รับ : จ่ายสมทบ180 เดือน (15ปี) พอดี หรือ 20% ค่าจ่างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย ที่จ่ายประกันสังคม

จ่ายสมทบ : บวกเพิ่มปีละ 1.5% ต่อปี

  • ร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคมใหม่ มีอะไรเปลี่ยนแปลง

หากมีการประกาศใช้ ร่าง พ.ร.บ. ประกันสังคม ใหม่ล่าสุดนี้จะทำให้ผู้ประกันตนสามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินก้อนในครั้งเดียว (บำเหน็จ) หรือรับเงินรายเดือนทุกๆ เดือนจนกว่าจะเสียชีวิต (บำนาญ) ได้เอง

ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกันตน นำเงินกรณีชราภาพบางส่วนไปเป็นหลักประกันการกู้เงินรวมถึงปรับเกณฑ์ให้สามารถขอนำเงินบางส่วนออกมาใช้ก่อนได้

  • ตรวจสอบเงินสมทบได้เอง ผ่านแอปฯ

ใครที่ยังงงๆ ว่าตนเองมีเงินสมทบเท่าไร หรือสิทธิเป็นอย่างไร สามารถตรวจสอบสิทธิของตนเองได้ผ่านแอปพลิเคชัน SSO Connect ซึ่งเป็นแอปฯ ทางการของสำนักงานประกันสังคม

 

“พนักงานออฟฟิศ” เลือกอะไรดี “บำเหน็จ-บำนาญ”หลังม.33 ปรับสิทธิ “เงินชราภาพ”

 

ดาวน์โหลดได้เลยวันนี้

สำหรับ iOS >> https://apple.co/2HkeCcG

สำหรับ Android >> http://bit.ly/2stv5Ra

วิธีลงทะเบียน

  • ดาวน์โหลดแอปฯ SSO Connect
  • ลงทะเบียนด้วยบัตรประชาชน
  • รอยืนยันตัวตนผ่านระบบ OTP ทางโทรศัพท์มือถือ

หลังจากลงทะเบียนเพื่อใช้งานแอปพลิเคชันแล้ว สามารถใช้งานได้ทั้งหน้าเว็บไซต์ และบนโมบายแอปพลิเคชัน โดยผู้ประกันตนสามารถสอบถามและตรวจสอบข้อมูลของตนได้ดังต่อไปนี้

- ตรวจสอบสถานพยาบาล

- ตรวจสอบยอดเงินชราภาพ

- ตรวจสอบการส่งเงินสมทบ

- ตรวจสอบยอดเงินทันตกรรม

- เปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี