"ปุ๋ยแพง" ล่าสุดปรับราคาขึ้นอีก บางสูตรทะลุ 2,000 บาท

"ปุ๋ยแพง" ทยอยปรับราคาขึ้นอีกระลอก บางสูตรทะลุ 2,000 บาท ร้านขายปุ๋ยหาวิธีช่วยเหลือเกษตรกร ตรวจสภาพดินฟรี-คิดปุ๋ยสูตรผสมลดต้นทุน เกษตรกรรายย่อยบ่นอุบสู้ราคาไม่ไหวต้องจำใจไม่ใส่ปุ๋ยบำรุงพืช

สถานการณ์ "ปุ๋ยแพง" ล่าสุด วันที่ 24 พฤษภาคม 2565 ปุ๋ยเคมีทยอยปรับราคาขึ้นอีกระลอก บางสูตรทะลุ 2,000 บาท ร้านจำหน่ายหาวิธีช่วยเหลือเกษตรกรทั้งการตรวจวิเคราะห์ดินเบื้องต้นฟรีให้ชาวสวน และคิดปุ๋ยสูตรผสมเพื่อลดต้นทุน

 

 

ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจร้านจำหน่ายปุ๋ยเคมีที่ร้านจรัสศิลป์ อ.หาดสำราญ จ.ตรัง นายณรงค์ชัย ชูเพ็ง เจ้าของร้าน กล่าวว่า "ราคาปุ๋ย" ยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งขณะนี้ปุ๋ยบางสูตรราคาอยู่ที่ 1,800 - 1,950 บาท และบางสูตรทะลุไปที่ราคากระสอบละ 2,000 บาท เช่น แม่ปุ๋ยสูตร 18-46-0 ปุ๋ยยูเรียสูตร 40-0-0 เป็นต้น ซึ่งปุ๋ยได้นำเข้าจากต่างประเทศ จึงทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

 

ทั้งนี้ ในส่วนของเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ถ้าราคาปาล์มน้ำมันยังอยู่ในขนาดนี้เกษตรกรอาจจะไม่เดือดร้อนมากนัก อาจจะยังพอมีเงินที่จะสามารถซื้อปุ๋ยไปใส่บำรุงต้นได้ แต่ก็บ่นกันทั้งหมด แต่ในขณะที่เกษตรกรชาวสวนยางพารานั้นไม่สามารถจะสู้ราคา เพราะราคายางพาราไม่ได้สูงมากนัก แต่ราคาปุ๋ยก็แพงมากเช่นเดียวกัน ทำให้พบว่าเกษตรกรรายย่อยที่มีสวนปาล์มน้ำมันเพียงไม่กี่ไร่ หรือชาวสวนยางจำนวนมาก ไม่มีเงินซื้อปุ๋ยใส่

 

 

นอกจากนั้น ปุ๋ยอินทรีย์เคมีก็มีการปรับราคาขึ้นเช่นกัน จากเดิมกระสอบละ 700 บาท เป็นกระสอบ 930 บาท และแนวโน้มก็มีการปรับราคาสูงขึ้นตามปุ๋ยเคมีทั่วไปเช่นกัน แต่ลักษณะการปรับจะปรับขึ้นช้ากว่าปุ๋ยเคมีที่ปรับราคาก้าวกระโดดแรง จึงทำให้เกษตรกรเดือดร้อนมาก โดยทางร้านพยายามหาทางช่วยเหลือเกษตรกรทั้งการแนะนำวิธีผสมปุ๋ยใช้เองเพื่อลดต้นทุน

 

โดยแนะนำให้ใช้ปุ๋ยสูตรที่มีธาตุอาหารสูง ซึ่งราคากระสอบ 1,800 บาทขึ้นไป ผสมกับสารปรับสภาพดินที่มีราคากระสอบละ 400 บาท จะทำให้เกิดคุณภาพดีกับดิน จะได้ดินที่สมบูรณ์กลับมา ได้ค่า PH ของดินสูงขึ้นด้วย จึงทำให้การใช้ปุ๋ยของพืชมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยบางรายสามารถประหยัดค่าปุ๋ยได้นับแสนบาท

 

นายณรงค์ชัย เจ้าของร้านขายปุ๋ย ยังระบุอีกว่า นอกจากนี้ตนยังรับวิเคราะห์ดินเบื้องต้นฟรีให้แก่ชาวสวนด้วย โดยเจ้าของสวนจะนำดินมาให้ถึงร้าน จากนั้นตนเองก็จะลงพื้นที่ไปดูสภาพจริงเพื่อแนะนำการใช้ปุ๋ยในการปรับปรุงดิน นอกจากนั้นพบว่าขณะนี้ร้านปุ๋ยส่วนใหญ่มีปุ๋ยไม่ครบทุกสูตร เนื่องจากบริษัทต่างๆจำกัดการสั่งซื้อ และบางร้านถึงขั้นขาดแคลนปุ๋ยไม่มีปุ๋ยจำหน่ายก็มี