นายกฯ พอใจไตรมาสแรกปี 65 นักท่องเที่ยวเข้าไทยเพิ่มขึ้นกว่า 2,000%

นายกฯ พอใจไตรมาสแรกปี 65 นักท่องเที่ยวเข้าไทยเพิ่มขึ้นกว่า 2,000%

โฆษกรัฐบาล เผยนายกฯ พอใจนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยแล้วกว่า 1 ล้านคน ส่งผลให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวในไตรมาสแรกของปี 65 เพิ่มขึ้นกว่า 2,000% และมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 1.4 พัน% ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศแนวโน้มคงที่ วันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง

วันนี้ (23 พ.ค.65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พอใจตัวเลขนักท่องเที่ยวแห่เข้าไทยเพิ่มขึ้นต่อเนื่องหลังรัฐบาลเปิดประเทศเต็มรูปแบบ ขณะที่สถานการณ์โควิด-19 ในประเทศที่แนวโน้มคงที่ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ลดลง

โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พบว่าในช่วงเดือนมกราคม – 22 พฤษภาคม 2565 มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยแล้ว 1,016,103 ล้านคน (มีจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าไทยในเดือนมกราคม-มีนาคม 2565 จำนวน 497,693 คน) ส่งผลให้ตัวเลขนักท่องเที่ยวในไตรมาสแรกของปี 2565 เพิ่มขึ้นกว่าช่วงเดียวกันของปี 2564 สูงกว่า 2,368 % และมีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 1,424%

นายกฯ คาดว่า การประกาศนโยบาย “ปีส่งเสริมท่องเที่ยวไทย 2565-2566” หรือ Visit Thailand Year 2022-2023 ซึ่งในช่วงไตรมาส 2-3 นี้ รัฐบาลจะกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีคุณภาพจากทั่วโลกเข้าประเทศไทยไม่น้อยกว่า 300,000 คนต่อเดือน ในขณะที่ไตรมาส 4 จะกระตุ้นให้เกิดการเดินทางไม่น้อยกว่าเดือนละ 1,000,000 คน คาดว่าสิ้นปี 2565 นี้ จะมีนักท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 5,000,000 คน

ในขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม 2565 มีอัตราการเดินทางท่องเที่ยว สูงถึง 71,210,525 คน-ครั้ง เพิ่มขึ้น 69.00% สร้างรายได้สู่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไม่น้อยกว่า 255,815.95 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 51.29% และด้วยแนวคิด “การเปลี่ยนเสนอแหล่งท่องเที่ยว เป็นการมุ่งสร้างประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยว” รัฐบาลคาดว่า ภายในปี 2565 นี้ จะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยว ชาวไทยเดินทางภายในประเทศ ไม่น้อยกว่า 160 ล้าน คน-ครั้ง สร้างรายได้สู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้ไม่น้อยกว่า 656,000 ล้านบาท
 
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า รัฐบาลมั่นใจว่านโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยว โดยการขับเคลื่อนนโยบายเปิดประเทศ ที่ ศบค. ได้มีการผ่อนปรนมาตรการเข้าประเทศ เริ่ม 1 มิถุนายน 2565 เพื่ออำนวยความสะดวกให้นักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น แต่ยังคงต้องลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass อยู่ เพียงกรอกเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น ได้แก่ วัคซีน ประกัน และหนังสือเดินทาง (รับ QR code ทันทีหลังลงทะเบียนเสร็จ)

ทั้งมาตรการภาครัฐเพื่อส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย เช่น โครงการเราเที่ยวด้วยกัน รวมถึงการเน้นย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องต่อไป โดยเฉพาะมาตรการ Universal Prevention  และ Universal Vaccination ของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด–19 นั้น จะส่งเสริมให้ ปี 2565 นี้ เกิดรายได้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย ในภาพรวมได้ไม่น้อยกว่า 1.3-1.8 ล้านล้านบาท

สำหรับ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในประเทศไทยวันนี้ (23 พฤษภาคม 2565) พบมีผู้ติดเชื้อรายใหม่รวม 4,099 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากในประเทศ 4,097 ราย และผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 2 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 2,192,158 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)  ขณะที่หายป่วยกลับบ้าน 8,856 ราย ทำให้รวมหายป่วยสะสม 2,166,318 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565) โดยมีผู้ป่วยกำลังรักษา 51,006 ราย และเสียชีวิต 29 ราย ทั้งนี้จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 1,042 ราย เฉลี่ยจังหวัดละ 14 ราย อัตราครองเตียง ร้อยละ 14.0

นายกฯ พอใจไตรมาสแรกปี 65 นักท่องเที่ยวเข้าไทยเพิ่มขึ้นกว่า 2,000%

ส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด-19 ของประเทศไทย มียอดการได้รับวัคซีนสะสม ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. 2564 - 21 พ.ค. 2565 รวมทั้งสิ้น  136,540,949 โดส (ซึ่งรวมยอดสะสมการให้บริการฉีดวัคซีนโควิด - 19 แก่กลุ่มเด็กอายุ 5-11 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. - 21 พ.ค. 2565 จำนวน 4,246,699 โดส) จำแนกเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 56,615,261  โดส คิดเปน็ 81.4% ของประชากร วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 52,292,128  โดส คิดเป็น 75.2% ของประชากร และวัคซีนเข็มที่ 3 (ขึ้นไป) จำนวน 27,633,560 โดส คิดเป็น 39.7% ของประชากร