ฝนตกหนัก "ดินสไลด์" ปิดทับเส้นทางหลายจุดในพื้นที่ ต.โป่งแยง จ.เชียงใหม่

ฝนตกหนัก "ดินสไลด์" ปิดทับเส้นทางหลายจุดในพื้นที่ ต.โป่งแยง จ.เชียงใหม่

ฝนตกหนัก "ดินสไลด์" ปิดทับเส้นทางหลายจุดในพื้นที่ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ประชาชนเดือดร้อนรถสัญจรผ่านไม่ได้

วันที่ 21 พฤษภาคม 2565 นายมานิตย์ ไหวไว ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง รักษาราชการแทน นายอำเภอแม่ริม เปิดเผยว่า สถานการณ์ฝนตกหนักส่งผลทำให้เกิด "ดินสไลด์" ปิดทับเส้นทางสัญจร "บ้านกองแหะ" หมู่ที่ 4 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ขณะนี้ไม่สามารถสัญจรผ่านได้

 

 

นอกจากนี้ยังเกิด "ดินสไลด์" ปิดทับเส้นทางสัญจรภายในพื้นที่​ หมู่ที่ 1 บ้านโป่งแยง ใน ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดย อบต.โป่งแยง ได้นำรถไถไปปรับพื้นที่เรียบร้อยแล้ว​ ขณะนี้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้

 

ขณะเดียวกันยังได้เกิดดินสไลด์ปิดทับเส้นทาง ระหว่างบ้านหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 5 ในพื้นที่ ต.โป่งแยง มีเสาไฟฟ้าล้มปิดทับเส้นทาง อบต.โป่งแยง​ ได้ประสานการไฟฟ้าให้ดำเนินการแล้ว

 

ฝนตกหนัก "ดินสไลด์" ปิดทับเส้นทางหลายจุดในพื้นที่ ต.โป่งแยง จ.เชียงใหม่

 

 

ทั้งนี้ อบต.โป่งแยง ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงและใช้เส้นทางอื่นแทนเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิม รวมทั้งยังเกิดดินสไลด์ปิดทับเส้นทางระหว่าง บ้านโปงไคร้ หมู่ที่​ 5 ต.โป่งแยง​ อ.แม่ริม และหมู่ที่​ 5 บ้านป๊อก ต.สะเมิงเหนือ อำเภอสะเมิง ขณะนี้ไม่สามารถสัญจรไปมาได้ พร้อมแนะให้ประชาชนไปใช้เส้นทางอื่นแทนเป็นการชั่วคราวจนกว่าจะได้รับการแก้ไขให้กลับคืนสู่สภาพเดิม

 

นอกจากนั้นยังเกิดเหตุต้นไม้ล้มปิดทับเส้นทางในหมู่บ้านหมู่ที่​ 2 หมู่ที่​ 8 และหมู่ที่ 10 อบต.โป่งแยง ดำเนินการตัดต้นไม้และสามารถเปิดทางสัญจรไปมาได้แล้วสำหรับความเสียหายอื่นๆ อยู่ระหว่างการสำรวจความเสียหาย เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง

 

ฝนตกหนัก "ดินสไลด์" ปิดทับเส้นทางหลายจุดในพื้นที่ ต.โป่งแยง จ.เชียงใหม่

 

ฝนตกหนัก "ดินสไลด์" ปิดทับเส้นทางหลายจุดในพื้นที่ ต.โป่งแยง จ.เชียงใหม่

 

ฝนตกหนัก "ดินสไลด์" ปิดทับเส้นทางหลายจุดในพื้นที่ ต.โป่งแยง จ.เชียงใหม่

 

ฝนตกหนัก "ดินสไลด์" ปิดทับเส้นทางหลายจุดในพื้นที่ ต.โป่งแยง จ.เชียงใหม่

 

ฝนตกหนัก "ดินสไลด์" ปิดทับเส้นทางหลายจุดในพื้นที่ ต.โป่งแยง จ.เชียงใหม่

 

ฝนตกหนัก "ดินสไลด์" ปิดทับเส้นทางหลายจุดในพื้นที่ ต.โป่งแยง จ.เชียงใหม่

 

ฝนตกหนัก "ดินสไลด์" ปิดทับเส้นทางหลายจุดในพื้นที่ ต.โป่งแยง จ.เชียงใหม่

 

ข่าวโดย นิศานาถ กังวาลวงศ์ จ.เชียงใหม่