ในหลวง พระราชทานรางวัลแก่คณะบุคคล ที่ชนะเลิศการแข่งขัน การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.ทั่วปท.

ในหลวง พระราชทานรางวัลแก่คณะบุคคล ที่ชนะเลิศการแข่งขัน การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.ทั่วปท.

ในหลวง  พระราชทานรางวัลแก่คณะบุคคล ที่ชนะเลิศการแข่งขัน การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.ทั่วปท. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต 

วันนี้ (19 พ.ค.65) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี เสด็จออก ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ชนะเลิศการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559-2560 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท รับพระราชทานถ้วยรางวัล ประกอบด้วย รางวัลที่ 1 รางวัลที่ 2 รางวัลชมเชย และรางวัลอ่านดี โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาค ดังนี้

ภาคกลาง 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 


ภาคเหนือ 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์                                 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร 

ภาคใต้ 
1. มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 
2. มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 
3. มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
4. มหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  

ในโอกาสนี้ นายสว่าง ภู่พัฒนวิบูลย์  ประธานคณะกรรมการดำเนินงานในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทด้วย

ในหลวง พระราชทานรางวัลแก่คณะบุคคล ที่ชนะเลิศการแข่งขัน การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.ทั่วปท.

 

ในหลวง พระราชทานรางวัลแก่คณะบุคคล ที่ชนะเลิศการแข่งขัน การเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร มรภ.ทั่วปท.