ในหลวง มีพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา

ในหลวง มีพระราชสาส์น ถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา

ในหลวง โปรดเกล้าฯ ให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา ซึ่งตรงกับวันที่ 14  พฤษภาคม2565 ความว่า 

พระบาทสมเด็จพระบรมนาถ นโรดม สีหมุนี แห่งกัมพูชา

กรุงพนมเปญ

ในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาท หม่อมฉันขอถวาย พระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริง เพื่อฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์ทรงมีพระพลานามัย สมบูรณ์และทรงพระเกษมสำราญ ทั้งเพื่อความสำเร็จและความรุ่งเรืองไพบูลย์ของประเทศและประชาชน ชาวกัมพูชา

หม่อมฉันเชื่อมั่นอย่างแน่แท้ว่า ประเทศไทยและกัมพูชาจะร่วมมือกันอย่างใกล้ชิด เช่นที่ผ่านมา เพื่อกระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรและความร่วมมือในกิจการทุก ๆ ด้านให้แน่นแฟ้น เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของทั้งสองประเทศในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว