"โมเดอร์นา" ศิริราช เปิด Walk in ฟรีเดือนพฤษภาคม รับวันละ 1,400 คน เช็กที่นี่

"โมเดอร์นา" ศิริราช เปิด Walk in ฟรีเดือนพฤษภาคม รับวันละ 1,400 คน เช็กที่นี่

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับลงทะเบียนผู้ต้องการฉีด "วัคซีนโมเดอร์นา" (Moderna) ในเดือนพฤษภาคม 2565 เปิด Walk in รับวันละ 1,400 คน เช็กที่นี่

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แจ้งเปลี่ยนแปลงการรับลงทะเบียนผู้ต้องการฉีด "วัคซีนโมเดอร์นา" (Moderna) ในเดือนพฤษภาคม 2565

 

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

- "ลงทะเบียนฉีดวัคซีน" โมเดอร์นา ฟรี จำกัดจำนวน 2,500 คน

- อย.อนุมัติ วัคซีน “โมเดอร์นา”ใช้ในเด็ก  6 ปีขึ้นไป

- "ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ" อัปเดตบริการฉีดวัคซีนโควิด 3 ระบบ รีบเช็กเลย

- "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4 เดือน พ.ค.ฟรี เช็กวันฉีดที่นี่ Walk in ได้ทุกเข็ม ทุกคน

 

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เปิดให้บุคลากรของคณะฯ ลงทะเบียนจองฉีด "วัคซีนโมเดอร์นา" (Moderna) ผ่านระบบ QR code นั้น เนื่องจากจำนวนวัคซีนที่มีอยู่มีเพียงพอที่จะเปิดรับประชาชนทั่วไป รวมถึงญาติของบุคลากร มารับการฉีดวัคซีนได้ ด้วยข้อกำหนดดังต่อไปนี้

 

1. ผู้ที่ต้องการฉีด "วัคซีนโมเดอร์นา" (Moderna) แบบเต็มโดสสามารถขอรับการฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 12, 20, 27 พฤษภาคม และ วันที่ 8 มิถุนายน 2565

 

2. ผู้ที่ต้องการฉีด "วัคซีนโมเดอร์นา" (Moderna) แบบครึ่งโดสสามารถขอรับการฉีดวัคซีนได้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565

 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงขอเชิญประชาชนทั่วไป บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลและญาติของบุคลากรฯ ที่ประสงค์ฉีด วัคซีนโมเดอร์นา สามารถขอรับการฉีดวัคซีน ณ หน่วยฉีดวัคซีนโควิด-19 หอประชุมราชแพทยาลัย ได้ระหว่างเวลา 08.30-14.30 น.ตามวันข้างต้น โดยไม่ต้องลงทะเบียนล่วงหน้า (รับ walk in) โดยเปิดฉีดวันละ 1,400 คน

 

"โมเดอร์นา" ศิริราช เปิด Walk in ฟรีเดือนพฤษภาคม รับวันละ 1,400 คน เช็กที่นี่

 

cr : sirirajpr