"ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4 เดือน พ.ค.ฟรี เช็กวันฉีดที่นี่ Walk in ได้ทุกเข็ม ทุกคน

"ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4 เดือน พ.ค.ฟรี เช็กวันฉีดที่นี่ Walk in ได้ทุกเข็ม ทุกคน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นนท์พร้อมพลัส เปิดลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ฉีดวัคซีนเข็ม 4 ฟรี ทั้งคนไทยและทุกสัญชาติ ทุกพื้นที่และทุกสูตรวัคซีน นอกจากนี้ยังสามารถ Walk in ฉีดวัคซีน ได้ทุกเข็มด้วย

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี นนท์พร้อมพลัส เปิดลงทะเบียน "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ฉีดวัคซีนเข็ม 4 ฟรี สำหรับประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ทั้งคนไทยและทุกสัญชาติ ทุกพื้นที่และทุกสูตรวัคซีน นอกจากนี้ยังสามารถ Walk in ฉีดวัคซีน ได้ทุกเข็ม สำหรับผู้ที่ไม่สะดวกลงทะเบียน

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ฉีดวัคซีนเข็ม 3 เข็ม 4 ฟรีไม่ต้องลงทะเบียน เช็กวันฉีดเดือน เม.ย.-พ.ค.ที่นี่

- ลงทะเบียนฉีดวัคซีนเข็ม 3-4 ผ่านค่ายมือถือ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ที่นี่

- ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แจ้งวัน "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4 รายเดิม เช็กเลย

 

เงื่อนไข "ฉีดวัคซีนเข็ม 3" ฉีดวัคซีนเข็ม 4 ฟรี หรือเข็มอื่นๆ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตั้งแต่เวลา 10.00-15.00 น.

 

สามารถ ลงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้ที่นี่ (คลิกที่นี่)

 

สนามฉีด

  • วันที่ 17 และ 24 พ.ค.2565 เซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ รับบัตรคิว อาคารจอดรถ B ชั้น 3 ครึ่ง
  • วันที่ 20 และ 27 พ.ค.2565 เซ็นทรัล รัตนาธิเบศร์ รับบัตรคิวที่ลานจอดรถชั้น 3

เงื่อนไข

สำหรับฉีดวัคซีนเข็มที่ 3

ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 2 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือนขึ้นไป

สำหรับฉีดวัคซีนเข็มที่ 4

ทุกสูตรที่ฉีดเข็ม 3 มาเเล้วไม่น้อยกว่า 4 เดือนขึ้นไป

 

ผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป ผู้พิการ ผู้ใช้รถเข็น เข้าประตูทางเข้าห้างท็อปส์ ด้านหลังห้างและขึ้นลิฟท์หรือบันไดเลื่อนมาที่ชั้น 2 รับบัตรคิว ชั้น 2 หน้าจุดฉีดวัคซีน

 

ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กรุณาเตรียมรถเข็นของตนเองมาด้วยจะทำให้ได้รับบริการได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

 

"ฉีดวัคซีนเข็ม 3" เข็ม 4 เดือน พ.ค.ฟรี เช็กวันฉีดที่นี่ Walk in ได้ทุกเข็ม ทุกคน