15 พ.ค.นี้ "ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก" ชาวเชียงใหม่เตรียมไร้เงา

15 พ.ค.นี้ "ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก" ชาวเชียงใหม่เตรียมไร้เงา

สดร.เผย 15 พ.ค.นี้ ชาวเชียงใหม่เตรียมไร้เงา "ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก" แต่ไม่ใช่วันที่ร้อนที่สุด เช็กเลยแต่ละจังหวัดเจออาทิตย์ตั้งฉากวันไหนบ้าง?

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เปิดเผยผ่านเพจ NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ระบุว่า "ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก" พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 15 พฤษภาคม นี้ เวลาประมาณ 12:20 น. หากยืนกลางแดดในเวลาดังกล่าว เงาของร่างกายจะตกอยู่ใต้เท้าพอดี เสมือนไร้เงา และอาจไม่ใช่สาเหตุหลักที่ทำให้อุณภูมิสูงที่สุด ในวันดังกล่าว ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย

ปรากฏการณ์ "ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก" กับประเทศไทยครั้งแรกของแต่ละปี จะเกิดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน-พฤษภาคม เริ่มจากทางภาคใต้ไล่ขึ้นมาทางเหนือ ซึ่งในวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 12:20 น. ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่มาอยู่ในตำแหน่งตั้งฉากกับจังหวัดเชียงใหม่ ในวันดังกล่าวหากยืนอยู่กลางแดด หรือสังเกตสิ่งของที่อยู่กลางแดด จะพบว่าดูเสมือนไร้เงา เนื่องจากเงาจะตกอยู่ใต้วัตถุพอดี

15 พ.ค.นี้ "ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก" ชาวเชียงใหม่เตรียมไร้เงา

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

เมื่อ "ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก" กับพื้นโลก ทำให้บริเวณดังกล่าวได้รับพลังงานจากดวงอาทิตย์อย่างเต็มที่ อย่างไรก็ตาม มีปัจจัยหลายอย่างที่ส่งผลต่ออุณหภูมิ เช่น ปริมาณฝน เมฆ อิทธิพลจากมรสุม ความร้อนสะสมในบรรยากาศ ฯลฯ วันที่ดวงอาทิตย์ตั้งฉากจึงอาจไม่ใช่วันที่มีอุณหภูมิสูงที่สุดเสมอไป

ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ตั้งฉากกับพื้นประเทศไทยขึ้นไปทางเหนือเรื่อย ๆ จนถึงพื้นที่เหนือสุด ณ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2565 เวลาประมาณ 12:17 น. จากนั้นในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน ดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ตั้งฉากกับพื้นที่ของประเทศไทยเป็นครั้งที่สอง โดยเคลื่อนที่จากทางเหนือลงมายังใต้สุดของประเทศ

ปรากฏการณ์ "ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก" ทั้ง 77 จังหวัดในประเทศไทย มีดังนี้

15 พ.ค.นี้ "ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก" ชาวเชียงใหม่เตรียมไร้เงา 15 พ.ค.นี้ "ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก" ชาวเชียงใหม่เตรียมไร้เงา 15 พ.ค.นี้ "ดวงอาทิตย์ตั้งฉาก" ชาวเชียงใหม่เตรียมไร้เงา

 

ที่มา : สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)